Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Các phòng chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn Vị Trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Thực hiện Quyết định số 186/QĐ-BTP ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch khảo sát “Thực tiễn thi hành một số quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012”; Ngày 27/9, tại Sở Tư pháp Nghệ An, Viện Khoa học pháp lý và Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) phối hợp với sở Tư pháp Nghệ An tổ chức khảo sát và tọa đàm Thực tiễn thi hành một số quy định mới của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trên địa bàn  tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.


Xem tiếp... 
 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu

 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu