Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Các phòng chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn Vị Trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Căn cứ Hướng dẫn số 16 -HD/ĐU ngày 06/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020-2025  và Kế hoạch số  -KH/ĐU ngày  của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng  bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng uỷ  Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch  và chỉ dạo các chi bộ tiến hành đại hội các chi bộ  trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ năm  2020 – 2022.

Xem tiếp... 
 
 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu

 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu