Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Các phòng chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn Vị Trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Ngày 12/9/2019, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cho 200 đại biểu là đại diện Lãnh đạo UBND, đại diện Phòng Tư pháp của UBND các huyện, thành phố, thị xã và một số Lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Thành phố Vinh.

Xem tiếp... 
 
 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu

 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu