Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Các phòng chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn Vị Trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Thực hiện Chỉ thị số 21/2011/CT - UBND ngày 01 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức thực hiện “ Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 06/01/2021 của Sở Tư pháp về tổ chức Ngày Pháp luật hàng tháng năm 2021, Ngày 05/3/2021, Ban thực hiện Ngày pháp luật phối hợp với Chi Hội Luật gia tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 3/2021

Xem tiếp... 
 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu

 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu