Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Bước đột phá trong công tác hành chính tư pháp (18/07/2018 02:52 PM)

Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp

  Góp phần vào thắng lợi của Ngành Tư pháp tỉnh nhà trong năm qua, công tác hành chính tư pháp đã ghi nhiều dấu ấn mang tính đột phá trong công tác quản lý nhà nước và cải cách thủ tục hành chính mà trong đó nổi bật nhất là công tác hộ tịch và lý lịch tư pháp.

“Cải cách hộ tịch là một cuộc cách mạng trong quản lý”

Luật Hộ tịch ra đời đã cải cách mạnh mẽ về thể chế của công tác hộ tịch, là cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện với người dân, phục vụ tốt hơn các yêu cầu của người dân và các cơ quan, tổ chức. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có văn bản ở tầm Luật để điều chỉnh riêng về lĩnh vực hộ tịch, sau nhiều năm điều chỉnh bằng các Nghị định của Chính phủ và “có thể coi là cuộc "cách mạng” trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch nói riêng và quản lý dân cư nói chung”. Điển hình là việc quy định cấp Số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh, nội dung khai sinh sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân (số được cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác), đối với người dưới 14 tuổi, số định danh cá nhân được ghi vào giấy khai sinh và đây là số thẻ căn cước công dân khi đủ 14 tuổi. Cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh được xem là quy định mang tính đột phá trong công tác quản lý hộ tịch và quản lý dân cư, là tiền đề quan trọng để tiến tới mục tiêu cắt giảm nhiều loại giấy tờ, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân khi tham gia giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính. Nhận thức được tầm quan trọng này, Sở Tư pháp đã kịp thời tranh thủ sự quan tâm của Bộ Tư pháp, cùng với 04 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn huyện Quế Phong làm đơn vị thí điểm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân tại tỉnh Nghệ An. Việc triển khai thử nghiệm, Phân hệ đăng ký khai sinh và cấp Số định danh cá nhân đã thu được những đã thành công đáng khích lệ, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hộ tịch được thực hiện nhanh chóng, khoa học, đáp ứng được yêu cầu của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, qua đó khẳng định hướng đi đúng đắn, kịp thời của công tác thí điểm.

Với những thành công sau khi triển khai có hiệu quả tại huyện Quế Phong, trên cơ sở Quyết định số 1147/QĐ-BTP về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết định số 1897/QĐ-BTP ngày 30/10/2015 của Bộ Tư pháp, theo đó ngoài việc triển khai hệ thông tập trung tại Bộ Tư pháp, dự án còn thí điểm tại 04 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Nghệ An (tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã), Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 08/12/2016 về triển khai phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sở đã kịp thời phối hợp với Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội nghị tập huấn phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung cho gần 800 người là cán bộ Sở Tư pháp, phòng Tư pháp và đội ngũ cán bộ công chức Hộ tịch cấp xã trong thời gian 10 ngày. Sau tập huấn, phần mềm hộ tịch dùng chung đã triển khai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, việc triển khai phần mềm hộ tịch nói chung, việc cấp số định danh cá nhân nói riêng trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, có chiều sâu, hiệu quả. Đây được coi là thành công trong công tác tham mưu quản lý nhà nước của Ngành, tạo bước đột phá góp phần cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu đăng ký hộ tịch, trong công tác thống kê, báo cáo, phân loại, theo dõi, hướng dẫn nghiệm vụ cho cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu của công tác tinh giảm thủ tục hành chính trong tình hình mới. Thành công trong công tác quản lý nhà nước, đã được cụ thể hóa thông qua các con số biết nói như sau. Tính đến ngày 31/12/2017, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện đăng ký hộ tịch qua hệ thống phần mềm dùng chung với 97.004 trường hợp, trong đó đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân cho 59.779 trường hợp, chiếm tỷ lệ 61,63%; đăng ký kết hôn 11.785 trường hợp, chiếm tỷ lệ 12,15%; đăng ký khai tử 8653 trường hợp, chiếm tỷ lệ 8,92% và đăng ký hộ tịch khác 16.787 trường hợp, chiếm tỷ lệ 17,3%.

Cùng với thành công trong công tác ứng dụng phần mềm hộ tịch điện tử, việc phối hợp triển khai Đề án “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 2 nước tại Nghệ An cũng là một trong những điểm sáng trong công tác hộ tịch trong những năm qua. Năm 2017, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức đón tiếp Sở Tư pháp tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, do ông Sun Thom Phăn Mi Say, Hội viên Hội đồng nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn từ ngày 01/8/2017 đến ngày 04/8/2017. Tại đây đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về công tác tư pháp hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng (Lào). Chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Nghệ An là dịp để hợp tác, trao đổi những kinh nghiệm về công tác tư pháp, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt – Lào, đó cũng là tiền đề quan trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án, tiến tới giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch cho công dân ở biên giới 02 nước.

 Cải cách hành chính trong việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) được coi là giấy tờ pháp lý quan trọng chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không cấm đảm nhiệm chức vụ khi tham gia vào các quan hệ pháp lý. Theo số liệu thống kê của Bộ Tư pháp, hiện nay, có hơn 80 thủ tục hành chính có yêu cầu Phiếu LLTP như thủ tục về nuôi con nuôi, quốc tịch, luật sư, quản lý cư trú, tổ chức phi chính phủ, khám chữa bệnh, khoa học và công nghệ, hàng không, chứng khoán, bảo hiểm…

Nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và yêu cầu trong quản lý nhà nước về LLTP, Sở Tư pháp đã đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Phiếu LLTP và có nhiều giải pháp đồng bộ để giảm thời hạn cấp phiếu cho công dân từ 15 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc.

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Sở Tư pháp đã phối hợp với Cục công nghệ thông tin, tiến hành ký kết hợp đồng với Bưu điện tỉnh Nghệ An và Tổng công ty bưu chính Viettheo và thực hiện việc cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính và cấp phiếu LLTP trực tuyến. Sau khi ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ, Sở Tư pháp đã phối hợp với Tổng công ty bưu điện Nghệ An và Tổng công ty bưu chính Viettel tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng nhận hồ sơ, trả phiếu LLTP, thu hộ lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp, phí dịch vụ bưu chính cho đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ của bưu chính; tập huấn trình tự thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và quy trình chuyển phát cho cán bộ, viên chức, người lao động tại các bưu cục của Viettel.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về dịch vụ công này cũng được đẩy mạnh. Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ và nhân dân được nâng cao, nhận được sự đồng tình cao của nhân dân về mô hình thực hiện cải cách hành chính, tiếp kiệm thời gian, chi phí và tiện lợi cho nhân dân khi thực hiện thu tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Với những nỗ lực trong việc đa dạng hóa phương thức cấp Phiếu LLTP, năm 2017, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và cấp 17.000 phiếu lý lịch tư pháp, trong đó cấp phiếu qua dịch vụ bưu chính 10.374 hồ sơ và thông qua hệ thống trực tuyến 175 hồ sơ.

Là địa phương đông dân cư, địa bàn tỉnh rộng (diện tích lớn nhất cả nước), có 21 huyện, thành, thị trong đó có 11 huyện, thị xã miền núi. Khi người dân trực tiếp đến Sở Tư pháp làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu LLTP phải đi lại vất vả (Từ trung tâm huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế phong đến thành phố Vinh phải từ 200 - 300 km), tốn kém tiền tàu xe, thời gian....., thì nay người dân có thể ở bất kỳ đâu mà có kết nối internet vẫn có thể yêu cầu cấp phiếu LLTP.  Vì vậy, việc thực hiện phương thức cấp phiếu LLTP qua bưu chính, đăng ký cấp phiếu trực tuyến đã được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.

 

Bên cạnh đó, việc thực hiện các phương thức này cũng giảm áp lực cho bộ phận tiếp công dân đến làm thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp. Giám sát, công khai hóa quá trình tiếp nhận thủ tục, giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP của cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và đem đến sự hài lòng cho người dân.

Xóa án tích - Nhiệm vụ mới đã gặt hái được những kết quả bước đầu.

Xóa án tích thông qua việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp đương nhiên theo quy định tại Điều 70, Bộ Luật hình sự năm 2015 là một nhiệm vụ mới được giao cho Sở Tư pháp. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ mới này, tuy chưa có văn bản pháp lý nào hướng dẫn cơ chế thực hiện, nhưng Sở Tư pháp chủ động triển khai kịp thời. Tích cực phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện đương nhiên xóa án tích, nhờ đó bước đầu đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị. Từ tháng 3 năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp đã thụ lý 886 trường hợp yêu cầu xóa án tích và thực hiện xóa án tích cho 873 trường hợp.

Có thể nói rằng, năm 2017, công tác Hành chính Tư pháp nói chung và công tác hộ tịch, lý lịch tư pháp nói riêng đã có sự đổi mới, sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính của ngành, của tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, cùng với sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục nỗ lực tham mưu nhiều giải pháp nhằm tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính mãnh mẽ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về hộ tịch, lý lịch tư pháp đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần to lớn vào thành công chung của Ngành.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu