Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thanh tra Sở (02/06/2011 08:27 AM)

I. Cơ cấu tổ chức

        1. Ông: Phạm Văn Hoa- Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0383.589.497

2. - Phó Chánh Thanh tra

3. Bùi Thi Tuyết - Thanh tra viên

4. Nguyễn Thị Yến - Thanh tra viên

5. Vương Nhật Hùng -  Chuyên viên

ĐT:  3832866

II. Chức năng, nhiệm vụ  

        - Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch đó;

        - Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao

 |  Đầu trang
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu