Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Phòng công chứng số 1 (02/06/2011 09:37 AM)

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Nguyễn Văn Trí - Trưởng phòng

2. Nguyễn Thị Thu - Phó Trưởng phòng

3. Nguyễn Cảnh Toàn - Phó Trưởng phòng

4. Lê Thị Hà - Kế toán

5. Nguyễn Thị Diệu Linh - Chuyên viên

6. Nguyễn Phúc Mạnh - Nhân viên

7. Nguyễn Thị Phương Mai - Chuyên viên

8. Nguyễn Hoàng Phi Uyển - Văn thư

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.       Chứng nhận các Hợp đồng giao dịch

2. Chứng nhận thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

3. Chứng nhận văn bản khai nhận di sản

4. Chứng nhận từ chối di sản thừa kế

5. Chứng nhận di chúc, lưu giữ di chúc

6. Cấp bản sao văn bản đã công chứng

 |  Đầu trang
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu