Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Phòng công chứng số 2 (02/06/2011 09:44 AM)

I. Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Công chứng số II tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 2845/QĐ/UBND-TC ngày 04/08/2003 của UBND tỉnh Nghệ An, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở riêng. Biên chế và quỹ tiền lương được giao: 05 người và 01 hợp đồng có quỹ lương ngân sách nhà nước cấp theo Quyết định số 2668/QĐ-UBND-NV ngày 19/07/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An v/v khoán lao động và tài chính theo Nghị định số 10/NĐ-CP.

Phòng Công chứng số II Nghệ An đi vào hoạt động từ tháng 11/2003 trong điều kiện biên chế chưa đủ, mới có 04 biên chế, 01 công chứng viên kiêm Trưởng phòng; cơ sở vật chất và phương tiện làm việc chưa ổn định.

 Hiện tại Phòng Công chứng số II Nghệ An có 03 công chứng viên, trình độ đại học luật hệ chính quy, 01 kế toán và 02 hợp đồng giúp việc. Phòng không ngừng cải cách thủ tục hành chính, cán bộ, viên chức luôn đoàn kết một lòng, tận tuy, sáng tạo, gương mẫu, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu công chứng của các tổ chức và cá nhân- Là đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


II.Tổ chức bộ máy

1. Nguyễn Thị Uyên  - Trưởng phòng

2.                             - Phó Trưởng phòng

3. Phạm Thị Thu Hương - Văn thư

4. Nguyễn Thị Xuân Thu - Chuyên viên

5. Lê Thị Lan Hương - Kế toán

6. Nguyễn Thị Vân - Chuyên viên

 |  Đầu trang
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu