Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách các tổ chức Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An (04/04/2019 02:13 PM)

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI TỈNH NGHỆ AN

Stt

Tên tổ chức
thực  hiện TGPL

Người đại diện

Địa chỉ liên lạc

Số điện thoại liên lạc

1

Trung tâm trợ giúp pháp lý
Nhà nước tỉnh Nghệ An

Nguyễn Ngọc Thanh

số 56, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, TP Vinh

02383.835.341
02383.598.531
02383.599.028
hotline: 02838.589.532

2

Chi nhánh TGPL số 1

Phạm Văn Hà

khối 3, thị trấn Diễn Châu,
 huyện Diễn Châu

02383.623.845

3

Chi nhánh TGPL số 2

Nguyễn Thái Quỳnh

số 203, đường Chu Huy Mân,
khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu,
thị xã Thái Hòa

02383.881.787

4

Chi nhánh TGPL số 3

Nguyễn Văn Hùng

UBND huyện Tương Dương,
 khối Hòa Bắc thị trấn Hòa Bình,
huyện Tương Dương

02383.741.585


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu