Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế
Công văn số 66/HCTP-STP ngày 19/1/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác hộ tịch
Quyết định số 1916/QĐ- UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về công nhận báo cáo viên cấp tỉnh
Quyết định số 1913/QĐ- UBND ngày 15/6/2020 về việc miễn nhiệm Báo cáo viên tỉnh Nghệ An
Tư pháp Nghệ An: Kết quả bước đầu việc lãnh đạo triển khai thực hiện Năm cải cách hành chính
Cuộc thi "tìm hiểu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Thực hiện Thể lệ cuộc thi viết số 680/TL-BTC ngày 11/12/2014 của Ban Tổ chức hanh hành thể lệ cuộc thi viết " Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Sở Tư pháp, cơ quan thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gửi bộ câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Hiền pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Trung ương ban hành.

Tải nội dung: Kế hoạch, thể lệ, câu hỏi.

Các văn bản của UBND tỉnh Nghệ An liên quan đến việc tổ chức Hội nghị tôn vinh Hòa giải viên

Giấy mời số 709/GM-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 594/KH-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về Tổ chức cuộc thi viết " Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mẫu danh sách hòa giải viên tiêu biểu
Kế hoạch tôn vinh Hòa giải viên cơ sở tiêu biểu nhân ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kết luận của Đồng chí Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2014 và Công văn số 7544/UBND-TH ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Tư pháp chủ trì, có kế hoạch cụ thể để tổ chức tôn vinh Hoà giải viên ở cơ sở tiêu biểu nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật) năm 2014
Báo cáo kêt quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2014
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu