Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Đảng Bộ Sở Tư pháp Nghệ An: Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (08/01/2019 12:44 PM)

Ngày 30/12/2018, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí  Hoàng  Văn Nhiên,  Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018 với những kết quả: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị; chủ trương, định hướng của Bộ Tư pháp,Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ đã lãnh đạo các chi bộ phối hợp với chuyên môn để xây dựng chương trình công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành đảm bảo chất lượng, tiến độ về thời gian, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

 Đảng ủy Sở đã tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của  các cấp uỷ Đảng. Qua đó, giúp cho cán bộ đảng viên trong cơ quan nhận thức đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết. Công tác xây dựng đảng được Đảng bộ thường xuyên quan tâm chú trọng, phương thức lãnh đạo của cấp uỷ có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, các mặt công tác của Chi bộ dần đi vào nề nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên được củng cố và nâng cao. Từng bước gắn kết công tác xây dựng đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; đồng thời lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy khối đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác Đảng của Đảng bộ Sở Tư pháp trong năm 2018, đã có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, chất lượng. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần phải nhìn nhận một cách khách quan để có giải pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tời. Đồng thời đồng chí cũng nêu ra một số định hướng chương trình công tác của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối, trên cơ sở đó để Đảng bộ Sở cụ thể hóa thành chương trình hành động cho năm 2019.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những thiếu sót khuyết điểm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,  Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư đảng ủy, Giám đốc sở Hoàng Quốc Hào nhấn mạnh các nhiệm vụ cần tập trung năm 2019 đó là :

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo việc thực hiên các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hoá các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra;

 Thứ hai, phối hợp lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chuyên môn trên các lĩnh vực; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ quan; rà soát bổ sung, hoàn thiện các quy chế phù hợp với quy định pháp luật và tình hình cơ quan, đơn vị; có biện pháp cụ thể kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công cụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, phục vụ người dân tốt hơn;

 Thứ ba, chăm lo công tác giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị.Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý điều hành cơ quan, đơn vị nhằm làm tốt công tác tư tưởng nội bộ. Tổ chức thông tin kịp thời, đầy đủ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, nêu cao tính gương mẫu của đảng viên; thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm sát với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; thường xuyên giáo dục nâng cao đạo đức phẩm chất trách nhiệm của cán bộ  công chức, đảng viên tại cơ quan và nơi cư trú;  Tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo cụ thể thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ đạo, kế hoạch của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp này, Đảng bộ Sở Tư pháp  tặng giấy khen cho 1 chi bộ và 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2018/.

Nguyễn Quế Anh –  PBT Đảng ủy

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu