Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
kiểm tra công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Kỳ Sơn và huyện Con Cuông (28/06/2020 09:03 PM)

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh, trong các ngày 22 và 23/6/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An do đồng chí Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Kỳ Sơn và huyện Con Cuông.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Chiêu Lưu, xã Hữu Lập thuộc huyện Kỳ Sơn và xã Chi Khê, xã Bồng Khê thuộc huyện Con Cuông. Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại các đơn vị cấp xã và kiểm tra hồ sơ, tài liệu của cấp huyện, Đoàn có buổi làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; Chủ tịch, công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn và huyện Con Cuông.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo kết quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện và ý kiến của các thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện cũng như đại diện các xã, thị trấn, Đoàn kiểm tra đã giải đáp các vướng mắc của địa phương. Đặc biệt, tại các buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cụ thể quy trình đánh giá và cách thức xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Qua kiểm tra cho thấy UBND huyện Kỳ Sơn và UBND huyện Con Cuông đã quan tâm ban hành được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, UBND các xã, thị trấn đều tổ chức tự đánh giá và xây dựng báo cáo hàng năm gửi UBND huyện xem xét.

Tuy nhiên, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Kỳ Sơn và huyện Con Cuông vẫn còn các tồn tại, hạn chế như việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ này của cấp huyện đối với cấp xã chưa sát sao; Chưa tổ chức được các cuộc tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Các đơn vị cấp xã còn lúng túng trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ và xây dựng hồ sơ; Hồ sơ chưa sắp xếp theo từng tiêu chí, còn thiếu tài liệu minh chứng; Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa chưa đảm bảo theo quy định; Báo cáo kết quả của cấp xã còn sơ sài, không nêu cụ thể các nội dung chưa đạt và nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó; Chưa có sự phân công cụ thể cho công chức cấp xã đảm nhiệm rà soát, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu; Kinh phí phục vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn hạn chế và chưa xây dựng được dự toán kinh phí đầu năm dẫn đến bị động trong triển khai nhiệm vụ.

Kết luận tại các cuộc kiểm tra, đồng chí Phạm Thành Chung, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị cấp huyện đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các cấp ủy, chính quyền địa phương; Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo cấp xã, cán bộ, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Chú trọng công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với những đơn vị cấp xã tổ chức thực hiện chưa nghiêm túc hoặc còn hình thức; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện và cán bộ, công chức tại các đơn vị cấp xã để thực hiện nhiệm vụ này; Quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại cấp huyện và cấp xã để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới./.
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu