Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng cộng tác đối với Cộng tác viên trợ giúp pháp lý (03/01/2019 03:13 PM)

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh Nghệ An luôn là địa chỉ tin cậy của người nghèo, đối tượng chính sách và các nhóm người yếu thế trong xã hội. Để đạt được thành công đó, không thể thiếu sự cộng tác nhiệt tình và có hiệu của của đội ngũ cộng tác viên TGPL toàn tỉnh trong thời gian qua. Trung tâm rất trân trọng và biết ơn sự đóng góp đó. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về điều kiện để được cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo Luật TGPL năm 2017 nên Trung tâm sẽ chấm dứt hợp đồng với tất cả các trường hợp cộng tác viên đã ký hợp đồng với Trung tâm theo Luật TGPL năm 2006.

Vì vậy, căn cứ khoản 2, Điều 48 Luật TGPL năm 2017, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An thông báo về việc chấm dứt hợp đồng cộng tác với các Cộng tác viên pháp lý theo Luật TGPL năm 2006 kể từ ngày 01/01/2019.

Đối với các cộng tác viên là Luật sư, căn cứ nhu cầu, Trung tâm sẽ tiến hành lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian tới theo đúng quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2018, thông báo lựa chọn luật sư được đăng tải trên trang thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An.

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo./.

TRUNG TÂM TGPL TỈNH NGHỆ AN.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu