Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá (17/12/2018 09:24 AM)

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản, Sở Tư pháp Nghệ An ghi tên và đăng tải danh sách người tập sự hành nghề đấu giá như sau:

1. Bà Phan Thị Sự, sinh ngày 27/6/1957, hộ khẩu thường trú tại khối Hưng Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đăng ký tập sự hành nghề đấu giá tài sản tại Công ty cổ phần đấu giá Nam Hưng do đấu giá viên Dương Hữu Dung, chứng chỉ hành nghề đấu giá số 1141/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 11/5/2015 hướng dẫn tập sự. Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày 30/11/2018.

2. Ông Phạm Văn Phúc, sinh ngày 10/4/1953, hộ khẩu thường trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đăng ký tập sự hành nghề đấu giá tài sản tại Công ty cổ phần đấu giá Nam Hưng do đấu giá viên Dương Hữu Dung, chứng chỉ hành nghề đấu giá số 1141/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 11/5/2015 hướng dẫn tập sự. Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày 30/11/2018.

3. Ông Trần Trọng Bình, sinh ngày 13/12/1958, hộ khẩu thường trú tại số 16, đường Vạn An, khối Liên Cơ, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đăng ký tập sự hành nghề đấu giá tài sản tại Công ty cổ phần đấu giá Nam Hưng do đấu giá viên Nguyễn Văn Hùng, chứng chỉ hành nghề đấu giá số 1140/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 11/5/2015 hướng dẫn tập sự. Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày 30/11/2018.

                                                                            SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu