Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá (20/12/2018 09:14 AM)

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản, Sở Tư pháp Nghệ An ghi tên và đăng tải danh sách người tập sự hành nghề đấu giá như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 06/10/1982, hộ khẩu thường trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, là luật sư, thuộc đối tượng được miễn đào tạo nghề đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật đấu giá tài sản, đăng ký tập sự hành nghề đấu giá tài sản tại Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh do đấu giá viên Nguyễn Vinh Diện, chứng chỉ hành nghề đấu giá số 598/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 04/5/2012 hướng dẫn tập sự. Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày 14/12/2018.

2. Bà Lê Thị Kim Soa, sinh ngày 04/5/1977, hộ khẩu thường trú tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, là luật sư, thuộc đối tượng được miễn đào tạo nghề đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật đấu giá tài sản, đăng ký tập sự hành nghề đấu giá tài sản tại Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh do đấu giá viên Nguyễn Vinh Diện, chứng chỉ hành nghề đấu giá số 598/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 04/5/2012 hướng dẫn tập sự. Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày 14/12/2018.

3. Bà Phan Thị Thủy, sinh ngày 27/4/1987, hộ khẩu thường trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, là luật sư, thuộc đối tượng được miễn đào tạo nghề đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật đấu giá tài sản, đăng ký tập sự hành nghề đấu giá tài sản tại Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh do đấu giá viên Nguyễn Vinh Danh, chứng chỉ hành nghề đấu giá số 1004/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 03/10/2014 hướng dẫn tập sự. Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày 14/12/2018.

4. Ông Lê Viết Thiện, sinh ngày 10/3/1985, hộ khẩu thường trú tại xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ đấu giá do Giám đốc Học viện tư pháp cấp ngày 14/8/2013, đăng ký tập sự hành nghề đấu giá tài sản tại Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh do đấu giá viên Nguyễn Vinh Danh, chứng chỉ hành nghề đấu giá số 1004/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 03/10/2014 hướng dẫn tập sự. Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày 14/12/2018.

SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu