Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo về việc đăng tải danh sách đấu giá viên hành nghề tại tỉnh Nghệ An (02/04/2019 12:53 PM)

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cấp Thẻ đấu giá viên cho các ông, bà:

1. Hồ Đình Hiệu, số thẻ 03/ĐGV, thường trú tại khối 12, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 2072/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 26 tháng 10 năm 2017, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung, địa chỉ tầng 2, số nhà 08, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Nguyễn Thị Oanh, số thẻ 04/ĐGV, thường trú tại khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1884/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29 tháng 6 năm 2017, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung, địa chỉ tầng 2, số nhà 08, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đăng tải danh sách đấu giá viên để các tổ chức, cá nhân được biết./.

                                                                SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu