Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo về việc cung cấp thông tin người tập sự hành nghề đấu giá tài sản đối với ông Võ Văn Đồng (23/05/2019 07:28 AM)

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản, Sở Tư pháp Nghệ An ghi tên và đăng tải danh sách người tập sự hành nghề đấu giá như sau:

Họ và tên: Võ Văn Đăng

Ngày, tháng, năm sinh: 29/4/1956

Chứng minh nhân dân số: 181737001. Ngày cấp: 13/02/2019. Nơi cấp Công an tỉnh Nghệ An

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tập sự hành nghề đấu giá tại: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Thịnh

Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày 20/5/2019

Đấu giá viên hướng dẫn tập sự: Hoàng Văn Dào, chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1753/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 17/4/2017.

SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu