Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Nghệ An Thông báo việc lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (04/01/2019 01:02 PM)

Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là Thông tư 08). Nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An thông báo việc lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, cụ thể như sau:

1. Số lượng luật sư dự kiến lựa chọn: 08 Luật sư

2. Điều kiện của luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý:

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo có đủ các điều kiện sau đây thì được nộp hồ sơ tham gia lựa chọn luật sư:

a) Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư;

b) Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

c) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký kết hợp đồng lao động.

đ) Không thuộc trường hợp đã thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 mà chưa hết thời hạn 02 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm. Cụ thể:

- Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; phân biệt đối xử người được trợ giúp pháp lý;

- Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý; sách nhiễu người được trợ giúp pháp lý;

- Tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý, về người được trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp người được trợ giúp pháp lý đồng ý bằng văn bản hoặc luật có quy định khác;

- Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp quy định tại Luật này và quy định của pháp luật về tố tụng;

- Lợi dụng hoạt động trợ giúp pháp lý để trục lợi, xâm phạm quốc phòng, an ninh quốc gia, gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội;

- Xúi giục, kích động người được trợ giúp pháp lý cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật.

3. Yêu cầu về hồ sơ: 01 bộ, gồm:

- Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý có xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký hợp đồng lao động đồng ý cho luật sư tham gia ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (theo mẫu đính kèm);

- Bản sao thẻ luật sư;

- Bản giới thiệu về quá trình hành nghề của luật sư, vụ việc tham gia tố tụng, kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý có xác nhận của Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An (theo mẫu đính kèm).

- Các tài liệu khác: Các tài liệu chứng minh cho các tiêu chí đánh giá như: Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, Giấy chứng nhận đã là Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Bản cam kết thực hiện đúng quy định về TGPL, điều kiện về phương tiện đi lại thực hiện TGPL....

4. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ:

a) Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 08/01/2019 đến 28/01/2019.

b) Địa điểm nhận hồ sơ:

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An, số 56, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

c) Cách thức nộp hồ sơ:

Luật sư nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ về Trung tâm. Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp thì ngày nộp là ngày ghi trên giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày nộp được căn cứ theo ngày đến trên dấu của dịch vụ bưu chính.

5. Dự thảo hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý: (theo mẫu đính kèm)

Mọi vướng mắc, đề nghị liên hệ về Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: (02383.599.028) hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, số điện thoại: 0916.044.984 để được giải đáp./.

Hồ sơ kèm theo:

1. Giấy đề nghị tham gia lựa chọn luật sư

2. Mẫu giấy giới thiệu quá trình hành nghề

3. Quyết định ban hành quy chế cách thức

4. Hợp đồng công tác

Trung tâm TGPL tỉnh Nghệ An

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu