Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo danh sách đấu giá viên hành nghề tại tỉnh Nghệ An (21/08/2019 03:36 PM)

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cấp Thẻ đấu giá viên cho các đấu giá viên sau:

1. Ông Nguyễn Minh Hiếu, số thẻ 66/ĐGV, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1883/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29 tháng 6 năm 2017, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA, địa chỉ số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Ông Lê Trung Hiếu, số thẻ 67/ĐGV, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1883/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29 tháng 6 năm 2017, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA, địa chỉ số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Ông Nguyễn Quốc Khánh, số thẻ 68/ĐGV, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1364/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 08 tháng 3 năm 2016, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA, địa chỉ số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

4. Ông Nguyễn Văn Tùng, số thẻ 69/ĐGV, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1455/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 20 tháng 5 năm 2016, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA, địa chỉ số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

5. Ông Vương Xuân Chung, số thẻ 70/ĐGV, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1544/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 22 tháng 9 năm 2016, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA, địa chỉ số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

6. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, số thẻ 71/ĐGV, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1005/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03 tháng 10 năm 2014, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA, địa chỉ số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đăng tải danh sách đấu giá viên để các tổ chức, cá nhân được biết./.

                                                                SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu