Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Đảng bộ Sở Tư pháp chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 (17/03/2020 10:34 AM)

Nguyễn Quế Anh – PBT Đảng ủy Sở Tư pháp Nghệ An

Căn cứ Hướng dẫn số 16 -HD/ĐU ngày 06/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020-2025  và Kế hoạch số  -KH/ĐU ngày  của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng  bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng uỷ  Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch  và chỉ dạo các chi bộ tiến hành đại hội các chi bộ  trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ năm  2020 – 2022.

Việc đại hội  chi bộ nhằm tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu chi ủy, (Bí thư, Phó Bí thư) chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng báo cáo chính trị đại hội tập trung đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ cụ thể, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phát huy tính tiền phong gương mẫu của Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Việc kiểm điểm của cấp ủy phải đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá đứng mức kết quả lãnh đạo của chi ủy trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân của những yếu kém, khuyết điểm; đề ra biện pháp khắc phục cụ thể, sát thực. Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy công tác nhân sự phải được chuẩn bị chu đáo, theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy;

Đảng bộ Sở Tư pháp có 8 chi bộ trực thuộc gồm: chi bộ Chi bộ Phòng Xây dựng văn bản -Phòng Kiểm tra và theo dõi THPL; chi bộ Phòng Hành chính Tư pháp -  Bổ trợ tư pháp ; chi bộ Trung tâm Dịch vụ  đấu giá tài sản; chi bộ 2 phòng công chứng số 1, số 2; chi bộ Phòng Phổ biến Giáo dục pháp luật; chi bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý; chi bộ Thanh tra Sở; chi bộ Văn phòng Sở.

Đảng ủy  đã tổ chức duyệt nội dung và lịch đại hội của các chi bộ đồng thời phân công các đồng chí Đảng ủy viên theo dõi và  dự chỉ đạo các chi bộ đại hội

 Đảng ủy chọn Chi bộ Phòng Hành chính Tư pháp -  Bổ trợ tư pháp tiến hành đại hội điểm trước còn các chi bộ còn lại tiến hành đại hội trước 15/3/2020. Đến ngày 12/3 tất cả các chi bộ đều đã tổ chức thành công đại hội đảm bảo theo hướng dẫn và kế hoạch đề ra.

ĐH Chi bộ phòng HCTP- Phòng BTTP


ĐH chi bộ Phòng XDVB- Phòng Quản lý XLVPHC


ĐH Chi bộ Thanh tra Sở

ĐH Chi bộ Văn phòng


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu