Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức tập huấn Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ (20/09/2019 04:20 PM)

Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức tập huấn: Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 Nguyễn Quế Anh – Sở Tư pháp Nghệ An

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-BTP ngày 05/01/2019 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch  của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư, vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị định số 137/2018/NĐ-CP và các văn bản có liên quan cho các thành phần: Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Đại diện lãnh đạo UBND, phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh,  luật sư, người tập sự hành nghề luật sư và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Đặng Kim Hoa, Cục phó Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp dự Hội nghị và trực tiếp giới thiệu nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP, Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về Hòa giải thương mại. Đây là các văn bản có nhiều nội dung quan trọng vói đội ngũ luật sư; nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư; sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức Đại hội của tổ chức xã hội – nghề nghiệp và thủ tục bãi nhiệm các chức danh của tổ chức xã hội – nghề nghiệp; sửa đổi, bổ sung các quy định về thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, thu hồi giấy phép thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, thu hồi giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài; Thông tư số 02/2019/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019, thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về Hòa giải thương mại. Nghị định ra đời đánh dấu bước tiến mới trong quy định của pháp luật về hòa giải thương mại, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp khi tham gia quan hệ hợp đồng, qua đó, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh và ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tại hội nghị đồng chí Báo cáo viên còn dành thời gian giải đáp các khó khăn vướng mắc cho các học viên./.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu