Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động (21/08/2019 04:19 PM)

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 01/02/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 và Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh về thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động. Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn  Quế Anh, PGĐ sở Tư pháp làm trưởng  đoàn và các thành viên đại diện các ngành liên quan  đã tiến hành  kiểm tra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, BHXH tại các huyện:  Yên Thành, Quế phong, Hưng nguyên. Thông qua công tác kiểm tra  để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, chồng chéo, bắt cập trong thực tiễn thi hành qua đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm.

 Qua kiểm tra hồ sơ thực tế và báo cáo của các đơn vị cho thấy: Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thường xuyên được các cấp ủy, chính quyền địa phương  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành đã tích cực trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN với nhiều giải pháp đồng bộ như ban hành các văn bản để chỉ dạo triển khai thực hiện.           Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật được các đơn vị chú trọng thường xuyên tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức như: thông qua bản tin nội bộ, cổng thông tin điện tử huyện, Hội nghị báo cáo viên, Hội nghị giao ban Bí thư, chủ tịch xã, tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ, qua hệ thống Đài truyền thanh, truyền hình huyện và hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn... đến các cơ quan, đơn vị, trường học, người dân và người lao động cập nhật được thông tin. Vì vậy, tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng, các chế độ chính sách BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy có những tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các huyện như:  còn tình trạng nộp BHXH không đúng kỳ, không đủ số tiền, đặc biệt khối các doanh nghiệp; Công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT mặc dù đã có những chuyển biến tích cực và đáng ghi nhận song chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT; Chất lượng khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế tuy có nâng lên, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là y tế tuyến xã; cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư nhiều, nhưng vẫn chưa đảm bảo; đội ngũ y bác sĩ còn thiếu, đặc biệt là một số chuyên khoa. Vẫn còn xảy ra tình trạng lạm dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT từ người dân và từ cơ sở y tế. Một số đơn vị, doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT nên chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT còn thiếu thường xuyên. Việc tuyên truyền vẫn còn có những mặt hạn chế, một số người dân vẫn còn thực hiện đảm bảo lợi ích trước mắt của cá nhân mà chưa vì cái chung chấp hành các quy định của pháp luật.

Để tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về HBXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị : tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu về các văn bản pháp luật liên quan đến theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực HBXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Thành lập các đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo HBXH, BHYT, BHTN cho người lao động; tiếp tục thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo thực hiện của Trung ương và địa phương;  tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về HBXH, BHYT, BHTN cho người lao động;  tiếp tục bảo đảm các điều kiện để thi hành pháp luật về HBXH, BHYT, BHTN; tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về HBXH, BHYT, BHTN; đối với các đơn vị sử dụng lao động tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách HBXH, BHYT, BHTN để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động./.

Nguyễn Quế Anh – Sở Tư pháp Nghệ An


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu