Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh Nghệ An (21/06/2020 10:27 AM)

Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành kế hoach số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Nghệ An và cơ sở dự liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu