Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh bạ điện thoại (31/05/2011 02:24 PM)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan


Hộp thư công vụ

1

Hoàng Quốc Hào

Giám đốc

02383594310

haohq@tp.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Công Hoan

Phó Giám đốc

02383594185

hoannc@tp.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Thị Quế Anh

Phó Giám đốc

02383835255

anhntq@tp.nghean.gov.vn

4

Phạm Thành Chung

Phó Giám đốc

02383832867

chungpt@tp.nghean.gov.vn

5

Văn phòng


02383 842 283


 |  Đầu trang
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu