Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kế hoạch tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019 (30/05/2019 04:02 PM)

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh, ngày 18/4/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;

- Tôn vinh các Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ Pháp chế xuất sắc; tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ pháp chế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh;

- Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019.

2. Yêu cầu

 Việc tổ chức Hội thi bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Nội dung, hình thức thi sinh động, hấp dẫn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dự thi, tạo không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo nhân dân.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, QUY MÔ HỘI THI

1. Đối tượng: Báo cáo viên pháp luật các cấp; Tuyên truyền viên pháp luật cơ sở được công nhận tại Quyết định của Chủ tịch UBND các cấp; Cán bộ pháp chế các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Nội dung thi:

- Kỹ năng, nghiệp vụ; vị trí, vai trò, trách nhiệm của Báo cáo viên; Tuyên tuyền viên pháp luật và cán bộ pháp chế trong công tác tuyên truyền, PBGDPL;

- Quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

3. Hình thức thi: Tổ chức thi tập thể theo đội dưới hình thức sân khấu hoá, gồm 03 phần thi như sau:

- Phần thi Giới thiệu.

- Phần thi Kiến thức pháp luật.

- Phần thi Kỹ năng.

Các cơ quan, đơn vị dự thi thành lập một đội dự thi gồm 03 thành viên trong đó đồng chí đội trưởng là Báo cáo viên pháp luật; tuyên truyền viên pháp luật hoặc cán bộ pháp chế bắt buộc phải tham dự đầy đủ các phần thi. Đối với phần thi Giới thiệu, các Đội dự thi được bổ sung thêm người của đơn vị mình nhưng tối đa không quá 10 người.

Tên đội dự thi là tên của cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi thành viên của đội dự thi có số báo danh do Ban Tổ chức cấp.

4. Quy mô Hội thi

4.1. Hội thi tổ chức ở 03 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

- Ở cấp xã: Tổ chức hội thi Tuyên truyền viên pháp luật giỏi và lựa chọn 01 đội tham dự Hội thi cấp huyện. (Tuỳ thuộc điều kiện của địa phương, có thể tổ chức tại các cụm xã).

- Ở cấp huyện: Tổ chức thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi và chọn ra 01 đội tham gia dự thi vòng sơ khảo theo cụm thi.

- Ở cấp tỉnh: Mỗi Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thành lập 01 đội thi tham gia vòng sơ khảo theo cụm thi.

4.2. Hội thi cấp tỉnh được tổ chức làm 02 vòng: Vòng sơ khảo và vòng chung khảo

- Vòng sơ khảo: Được tổ chức tại 03 cụm thi gồm:

+ Cụm thi số 1: Gồm các đội thi của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

+ Cụm thi số 2: Gồm 11 đơn vị cấp huyện, bao gồm: TP. Vinh và các huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu; thị xã Hoàng Mai và thị xã Cửa Lò.

+ Cụm thi số 3: Gồm 10 đơn vị cấp huyện bao gồm: huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong và thị xã Thái Hòa.

- Vòng thi chung khảo: Căn cứ vào kết quả vòng thi Sơ khảo ở các cụm thi, Ban Tổ chức lựa chọn các đội đạt giải Nhất, giải Nhì và 3 đội giải Ba có số điểm cao nhất của mỗi cụm thi tham gia vòng thi Chung khảo.

III. GIẢI THƯỞNG

    1. Vòng thi sơ khảo cấp tỉnh (mỗi cụm thi có 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba và 05 giải khuyến khích đối với tập thể và 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba đối với cá nhân).

           Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội thi tham gia Hội thi; Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải gồm:

1.1. Giải tập thể

- 01 giải nhất: Tặng phần thưởng trị giá 5.000.000 đồng;

- 02 giải nhì: Tặng phần thưởng trị giá mỗi giải 4.000.000 đồng;

- 03 giải ba: Tặng phần thưởng trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng;

- 05 giải khuyến khích: Tặng phần thưởng trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng.

1.2. Giải cá nhân 

- 01 giải nhất: Tặng phần thưởng trị giá 3.000.000 đồng;

- 02 giải nhì: Tặng phần thưởng trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng;

- 03 giải ba: Tặng phần thưởng trị giá mỗi giải 1.000.000 đồng.

2. Vòng thi Chung khảo cấp tỉnh: Có 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba và 06 giải khuyến khích đối với tập thể và 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba đối với cá nhân).

2.1. Giải tập thể

- 01 giải nhất: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và phần thưởng trị giá 8.000.000 đồng;

- 02 giải nhì: Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và phần thưởng trị giá mỗi giải 5.600.000 đồng;

- 03 giải ba: Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và phần thưởng trị giá mỗi giải 4.000.000 đồng;

- 06 giải khuyến khích: Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và phần thưởng trị giá mỗi giải 2.400.000 đồng.

 2.2. Giải cá nhân 

- 01 giải nhất: Tặng Bằng khen của UBND tỉnh và phần thưởng trị giá 4.800.000 đồng;

- 02 giải nhì: Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và phần thưởng trị giá mỗi giải 2.400.000 đồng;

- 03 giải ba: Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và phần thưởng trị giá mỗi giải 1.600.000 đồng.

(Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng theo mức quy định trên đây thì không được nhận tiền thưởng theo mức quy định tại điểm b Khoản 1, Điều 37, Mục 1, Chương VI Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua khen thưởng).

 Ngoài ra UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức hội thi.

IV. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1.  Ban hành Kế hoạch; Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi cấp tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức.

- Trưởng Ban Tổ chức thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2019.

2. Ban hành Thể lệ Hội thi, Bộ câu hỏi - đáp án, các tài liệu phục vụ Hội thi

- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Hội thi. Tổ Thư ký Hội thi.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4, 5 năm 2019.

3. Truyền thông, phổ biến về Hội thi

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 đến tháng 11 năm 2019.

4. Tổ chức Hội thi ở các đơn vị, địa phương: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi và phát động Hội thi ở đơn vị, địa phương; thành lập Ban Tổ chức Hội thi, tổ chức Đội thi tập luyện và tham dự vòng thi sơ khảo cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 8/2019

5. Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Hội thi trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Hội thi.

          - Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 8/2019

6. Tổ chức Vòng thi Sơ khảo Hội thi cấp tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Hội thi.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9,10/2019.

7. Tổ chức Vòng thi Chung khảo và trao giải Hội thi cấp tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Hội thi.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2019.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện Hội thi trong toàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; tổng kết Hội thi và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả tổ chức Hội thi khi có yêu cầu.

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương tích cực, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền, phổ biến về Hội thi.

1.3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức Hội thi ở cấp tỉnh và tổng kết, khen thưởng Hội thi.

1.4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng phóng sự, tổ chức ghi hình, phát sóng Hội thi cấp tỉnh, cử người dẫn chương trình Hội thi sơ khảo và chung khảo; xây dựng dự trù kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi Sở Tư pháp tổng hợp.

1.5. Ban Thi đua-khen thưởng (Sở Nội vụ) phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thực hiện kịp thời công tác thi đua, khen thưởng Hội thi.

1.6. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức phổ biến sâu rộng nội dung Hội thi đến toàn thể cán bộ, công chức và tham gia hội thi đạt chất lượng tốt.

1.7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương nghiêm túc tổ chức Hội thi ở cấp mình, đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung tiến độ và bố trí kinh phí, các điều kiện cần thiết cho đội thi tham dự Hội thi cấp tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện

2.1. Kinh phí tổ chức Hội thi được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2.2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách cấp mình để tổ chức Hội thi của địa phương và bảo đảm kinh phí cho đội thi của địa phương tham gia Hội thi cấp tỉnh./.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu