Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (13/07/2018 08:21 AM)

Nguyễn Thị Thùy Dương – Phó phòng PBGDPL

Thực hiện Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa XIV, Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thi hành Bộ luật hình sự ngày 02/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 06/2/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018, ngày 25/6/2018, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Hội nghị giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các văn bản pháp luật có liên quan cho các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Hoàng Nghĩa Phượng - Thượng tá, điều tra viên cao cấp, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), các văn bản pháp luật liên quan.

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có nhiều nội dung mới, bao quát cả phần những quy định chung lẫn phần các tội phạm cụ thể, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, góp phần hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp luật hình sự hữu hiệu nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Những nội dung được triển khai tại Hội nghị đã củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác PBGDPL các cấp góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PBGDPL trong tình hình mới./.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu