Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo người tập sự hành nghề đấu giá (13/08/2018 04:50 PM)

UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ TƯ PHÁP

______

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

Nghệ An, ngày 03 tháng 8  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v người tập sự hành nghề đấu giá

                                                        

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản, Sở Tư pháp Nghệ An ghi tên và đăng tải thông báo người tập sự hành nghề đấu giá như sau:

Họ và tên: Bùi Xuân Hoài

Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1977

Chứng minh nhân dân số: 182002348. Ngày cấp: 10/10/2013. Nơi cấp Công an tỉnh Nghệ An

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Tập sự hành nghề đấu giá tại: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung

Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày 02/5/2018

Đấu giá viên hướng dẫn tập sự: Nguyễn Thị Oanh, chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1884/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 29/6/2017

                                                                SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu