Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công bố nội dung đăng ký hoạt động Công ty đấu giá hợp danh Quang Minh (16/08/2019 03:28 PM)

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 21/TP-ĐKHĐ cho Công ty đấu giá hợp danh Quang Minh. Thực hiện quy định tại Điều 27 Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Quang Minh như sau:

1. Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Quang Minh

2. Số, ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động: Số 21/TP-ĐKHĐ, ngày 12/8/2019

3. Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản: Tầng 4, tòa nhà Trung Anh, km2, đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

4. Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh: Phạm Thị Thủy Ngân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 889/TP/ĐG/CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/3/2014

5. Danh sách thành viên hợp danh:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)

Ghi chú

1

Phạm Thị Thủy Ngân

1990

889/TP/ĐG-CCHN

cấp ngày 27/3/2014

 

2

Phạm Thị Giang

1992

 

 

 Thực hiện quy định của Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố để các tổ chức, cá nhân được biết./.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu