Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An (04/04/2019 02:28 PM)

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Tính đến ngày 30/03/2019)

1

Nguyễn Phan Tĩnh

10/12/1959

Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

570/TP/ĐG-CCHN ngày 4/5/2012

01/ĐGV cấp ngày 15/9/2017

Công ty TNHHMTVNN xổ số kiến thiết Nghệ An

2

Ngô Đình Quang

05/01/1985

Xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

1363/TP/ĐG-CCHN ngày 08/3/2016

05/ĐGV cấp ngày 22/01/2018

Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh

3

Phạm Thành Công

18/05/1990

thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

1665/TP/ĐG-CCHN ngày 12/01/2017

49/ĐGV cấp ngày  12/3/2019

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nghệ An

4

Hồ Thị Thủy

16/06/1990

Phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An

1778/TP/ĐG-CCHN ngày 17/4/2017

28/ĐGV cấp ngày   24/5/2018

Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Nghệ An

5

Phan Hoàng Lâm

22/11/1978

 Phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

20/TP/ĐG-CCHN ngày 09/12/2010

26/ĐGV cấp ngày 22/5/2018

Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Nghệ An

6

Nguyễn Quang Hiếu

22/06/1975

Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

1216/TP/ĐG-CCHN ngày 02/11/2015

27/ĐGV cấp ngày 23/5/2018

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Nghệ An

7

Nguyễn Ngọc Minh

20/02/1972

Phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

955/TP/ĐG-CCHN ngày 18/7/2014

18/ĐGV cấp ngày 22/4/2018

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An

8

Nguyễn Khắc Hùng

26/06/1962

 Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

33/TP/ĐG-CCHN ngày 10/01/2011

21/ĐGV cấp ngày 22/4/2018

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An

9

Đinh Thanh Hải

14/06/1962

 Phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

34/TP/ĐG-CCHN ngày 10/01/2011

20/ĐGV cấp ngày 22/4/2018

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An

10

Phạm Thị Vân Anh

11/07/1984

Phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1451/TP/ĐG-CCHN ngày 20/5/2016

22/ĐGV cấp ngày 22/4/2018

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An

11

Bạch Hưng Hậu

02/11/1975

Phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

32/TP/ĐG-CCHN

19/ĐGV cấp ngày 22/4/2018

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An

12

Nguyễn Quốc Khánh

10/03/1970

Phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1364/TP/ĐG-CCHN

09/ĐGV cấp ngày 09/02/2018

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Quốc Tế

13

Nguyễn Văn Tùng

14/04/1981

xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

1455/TP/ĐG-CCHN

16/ĐGV cấp ngày 05/3/2018

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Quốc Tế

14

Nguyễn Trọng Hải

06/09/1977

xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

1341TP/ĐG-CCHN

47/ĐGV cấp ngày 31/01/2019

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung

15

Nguyễn Văn Giảng

24/12/1983

thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

1342/TP/ĐG-CCHN

48/ĐGV cấp ngày 31/01/2019

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung

16

Vương Xuân Chung

10/06/1975

Phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1544/TP/ĐG-CCHN

12/ĐGV cấp ngày 10/2/2018

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Quốc Tế

17

Nguyễn Thị  Hương Giang

27/7/1976

Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1005/TP/ĐG-CCHN  ngày 03/10/2014

25/ĐGV cấp ngày 24/4/2018

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Quốc Tế

18

Nguyễn Minh Hiếu

14/01/1958

Phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1883/TP/ĐG-CCHN ngày 29/6/2017

30/ĐGV cấp ngày 11/06/2018

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Quốc Tế

19

Lê Trung Hiếu

10/06/1977

Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1235/TP/ĐG-CCHN ngày 25/11/2015

08/ĐGV cấp ngày 09/2/2018

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Quốc Tế

20

Hồ Đình Hiệu

21/3/1983

Khối 12 phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

2072/TP/ĐG-CCHN ngày 26/10/2017

03/ĐGV cấp ngày 22/12/2017

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung

21

Nguyễn Thị Oanh

01/05/1962

Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An

1884/TP/ĐG-CCHN ngày 29/6/2017

04/ĐGV cấp ngày 22/12/2017

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung

22

Lê Thị Thu Thủy

19/02/1976

Phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1209/TP/ĐG-CCHN ngày 18/9/2015

31/ĐGV cấp ngày 21/6/2018

Giám đốc Công ty cổ phần đấu giá tài sản Thành Công

23

Nguyễn Hữu Liêm

27/01/1978

Phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1207/TP/ĐG-CCHN  ngày 18/9/2015

32/ĐGV cấp ngày 21/6/2018

Giám đốc Công ty cổ phần đấu giá tài sản Thành Công

24

Nông Thị Ngọc

24/12/1987

Phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1334/TP/ĐG-CCHN  ngày 02/2/2016

29/ĐGV cấp ngày 16/05/2018 

Công ty đấu giá hợp danh Thịnh Phát

25

Dương Hữu Dung

30/12/1954

Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1141/TP/ĐG-CCHN ngày 11/5/2015

50/ĐGV cấp ngày 12//3/2019

Công ty đấu giá hợp danh Nam Hưng

26

Nguyễn Thị Thư

03/11/1977

xã Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

1555/TP/ĐG-CCHN ngày 05/10/2016

33/ĐGV cấp ngày 13/7/2018

Công ty TNHH đấu giá An Mạnh

27

Nguyễn Thái Dũng

23/08/1979

thị trấn Cầu Dát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

1556/TP/ĐG-CCHN ngày 05/10/2016

41/ĐGV cấp ngày 26/10/2018

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thái Toàn Phương

28

Nguyễn Tất Thắng

11/02/1972

Xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An

1494/TP/ĐG-CCHN ngày 29/6/2016

44/ĐGV cấp ngày 23/11/2018

Công ty cổ phần đấu giá ASEAN

29

Trần Thị Thủy Chung

29/09/1975

Phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1543/TP/ĐG-CCHN ngày 22/9/2016

45/ĐGV cấp ngày 23/11/2018

Công ty cổ phần đấu giá ASEAN

30

Trần Thị An

19/05/1976

Phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1545/TP/ĐG-CCHN ngày 22/9/2016

46/ĐGV cấp ngày 23/11/2018

Công ty cổ phần đấu giá ASEAN

31

Nguyễn Thăng Long

19/08/1958

Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

838/TP/ĐG-CCHN ngày 18/11/2013

15/ĐGV cấp ngày 22/3/2018

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long

32

Nguyễn Văn Kính

01/01/1952

khối Minh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

599/TP/ĐG-CCHN, ngày 04/5/2012

38/ĐGV cấp ngày 03/8/2018

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long

33

Nguyễn Phạm Huỳnh

18/02/1950

phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

607/TP/ĐG-CCHN, ngày 31/5/2012

39/ĐGV cấp ngày 03/8/2018

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long

34

Phạm Thị Thủy Ngân

11/11/1988

Xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

 889/TP/ĐG-CCHN, ngày 27/3/2014

42/ĐGV cấp ngày 13/11/2018

Công ty Cổ phần tài chính và đấu giá Quang Minh

35

Trần Đình Sáu

15/04/1964

Phường Lê Lợi, thành phố Vinh,  tỉnh Nghệ An.

233/TP/ĐG-CCHN ngày 27/5/2011

14/ĐGV cấp ngày 14/3/2018

Công ty Cổ phần đấu giá Phú Quý

36

Phan Hữu Phúc

11/05/1984

Xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

820/TP/ĐG-CCHN ngày 07/11/2013

43/ĐGV cấp ngày 16/11/2018

 Công ty TNHH đấu giá tài sản Phúc An

37

Hoàng Văn Dào

15/05/1975

Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An

1753/TP/ĐG-CCHN ngày 17/4/2017

13/ĐGV cấp ngày 05/3/2018

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Hoàng Thịnh

38

Đường Trung Thành

11/10/1988

Xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

1565/TP/ĐG-CCHN ngày 25/10/2016

34/ĐGV cấp ngày 05/3/2018

Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá Xuân Diệu

39

Nguyễn Vinh Diện

 

 xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An

598/TP/ĐG-CCHN ngày 04/5/201 

35/ĐGV cấp ngày 24/7/2018

Công ty CP đấu giá Thành Vinh

40

Phạm Thế Huy

01/07/1991

Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1518/TP/ĐG-CCHN ngày 25/8/2016

37/ĐGV cấp ngày 24/7/2018 

Công ty CP đấu giá Thành Vinh

41

Nguyễn Văn Danh

05/08/1986

xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

1004/TP/ĐG-CCHN  ngày 03/10/2014

36/ĐGV cấp ngày 24/7/2018 

Công ty CP đấu giá Thành Vinh

42

Nguyễn Anh Tuấn

18/10/1974

Xóm 14 xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An

1510/TP/ĐG-CCHN gày 21/7/2016

17/ĐGV cấp ngày 22/3/2018

Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh

43

Trần Đình Lợi

02/02/1988

Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

1393/TP/ĐG-CCHN ngày 18/3//2016

07/ĐGV cấp ngày 22/3/2018

Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh

44

Thái Sỹ Oai

10/02/1974

xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1343/TP/ĐG-CCHN ngày 02/2/2016

40/ĐGV cấp ngày 27/8/2018

Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh

45

Phạm Thị Hồng Thái

19/09/1949

Phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

568/TP/ĐG-CCHN

 

Công ty TNHH đấu giá Nghệ An

46

Hoàng Đình Chí

16/10/1954

Xóm 4 xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

1094/TP/ĐG-CCHN

 

Công ty cổ phần đấu giá Sông Lam

47

Trương Vĩnh Tiến

23/05/1975

Đường Nguyễn Sơn, khối 8 phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

565/TP/ĐGV

 

Công ty TNHH tư vấn bán đấu giá Trần Thái

48

Vũ Thanh Phong

15/05/1992

xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

1326/TP/ĐG-CCHN ngày 02/2/2016

 

Công ty đấu giá hợp danh Tân Thời Đại


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu