Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Những điểm mới trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ an (06/02/2017 07:54 AM)

Nguyễn Thu Thủy,  Phòng Hành chính Tư pháp- Sở Tư pháp

 

Luật Hộ tịch được Quốc hội nước CHXHCNVN ban hành ngày 04/12/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, đây là lần đầu tiên chúng ta có văn bản ở tầm Luật trong công tác quản lý và đăng ký hộ tịch sau gần 60 năm thực hiện bằng các Nghị định. Sự ra đời của Luật Hộ tịch với nhiều điểm mới mang tích đột phá, cách mạng thể hiện tầm quan trọng không thể thay thế của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch nói chung và quản lý dân cư nói riêng. Luật Hộ tịch ra đời nhằm tạo cơ sở pháp lý lâu dài, ổn định và thống nhất cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, khắc phục những tồn tại, bất cập và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của công tác này theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Nhận thức được tầm quan trọng này, ngay từ khi Luật mới ban hành và nhất là từ khi Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, Phòng Hành chính tư pháp đã tập trung cao trong chỉ đạo, hướng dẫn phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành rà soát, thống kê, báo cáo về đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp hộ tịch từ cấp huyện đến cấp xã ở các tiêu chí số lượng và chất lượng trong đó chú trọng trình độ chuyên môn và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời rà soát, tổng hợp, đánh giá về thực trạng cơ sở vật chất như máy vi tính, internet…nhằm đáp ứng yêu cầu mới của Luật hộ tịch. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các ngành có liên quan, cho lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã, lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn và công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh cũng được tham mưu thực hiện kịp thời, đặc biệt là tập huấn kỹ năng nghiệp vụ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho lãnh đạo UBND, cán bộ Tư pháp cấp huyện đáp ứng yêu cầu thực hiện việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài từ cấp tỉnh xuống cấp huyện.

Sau hơn 6 tháng thực hiện Luật hộ tịch, để kịp thời phát hiện những sai sót, tiếp tục hướng dẫn các quy định mới của luật cho cơ sở, Phòng đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 07/4/2016 về việc kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2016. Đến nay, đã hoàn thành việc kiểm tra tại 08 đơn vị cấp huyện và 16 đơn vị cấp xã. Qua kiểm tra đã phát hiện kịp thời một số sai sót, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng luật và đã có kiến nghị kịp thời với Bộ Tư pháp để Bộ có chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết. Qua 01 năm thực hiện Luật, toàn tỉnh đã đăng ký khai sinh 65.505 trường hợp, đăng ký khai tử  17.436 trường hợp, đăng ký kết hôn 24.276 trường hợp đảm bảo thời gian, trình tự thủ tục đảm bảo yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu của người dân.

   Nghệ An là một trong 04 tỉnh, thành phố được chọn thí điểm phần mềm hộ tịch điện tử và cấp số định danh công dân khi đăng ký khai sinh. Trong đó, huyện Quế Phong được chọn làm đơn vị điểm của tỉnh (theo quyết định số 1897/QĐ-BTP ngày 30/10/2015 của Bộ Tư pháp), Phòng Hành chính tư pháp đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp trực tiếp hướng dẫn cách thức thực hiện phần mềm hộ tịch cho Công chức – Tư pháp một số xã thuộc huyện Quế Phong và công chức làm công tác hộ tịch Phòng Tư pháp huyện Quế phong. Đến nay, 14/14 xã, thị trấn và UBND huyện Quế Phong đã truy cập, kích hoạt tài khoản và nhập thông tin vào hệ thống khai sinh điện tử, cấp Số định danh cá nhân và đã tiến hành đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân cho  992 trẻ em dưới 14 tuổi. Việc thực hiện thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân  ở huyện Quế Phong đã thành công bước đầu, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hộ tịch được thực hiện nhanh chóng, khoa học, đáp ứng được yêu cầu của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngày 30/5/2016 (sau 01 năm thí điểm tại Quế phong thành công), Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1147/QĐ-BTP về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết định số 1897/QĐ-BTP, theo đó ngoài việc triển khai hệ thống tập trung tại Bộ Tư pháp, dự án còn thí điểm thực hiện phần mềm chuẩn dùng chung về đăng ký, quản lý hộ tịch tại các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Nghệ An (Tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã). Nghệ An được Bộ chọn thí điểm cùng các tỉnh, thành phố lớn là một cơ hội song cũng là một thách thức, bởi vì Nghệ An là một tỉnh có dân số đông, có 11 huyện, thị xã miền núi, điều kiện vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn và gặp nhiều khó khăn. Xác định được điều đó, Phòng Hành chính tư pháp đã nỗ lực tham mưu cho lãnh đạo Sở Tư pháp xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 08/12/2016 về triển khai phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong đó xác định rõ lộ trình, các điều kiện và nhiệm vụ phải thực hiện để thực hiện thành công phần mềm hộ tịch theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ. Theo kế hoạch, tháng 3 năm 2017, Cục công nghệ Bộ Tư pháp sẽ chuyển giao phần mềm và tổ chức đào tạo việc sử dụng phần mềm này cho 800 cán bộ Tư pháp từ tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết quả triển khai dự án thí điểm là cơ sở thực tiễn để rút kinh nghiệm tiếp tục thực hiện phần mềm chuẩn dùng chung về đăng ký, quản lý hộ tịch đáp ứng yêu cầu triển khai trên phạm vi rộng, tạo tiền đề để xây dựng và phê duyệt dự án khả thi cơ sở dự liệu điện tử toàn quốc. 

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn khi áp dụng các quy định mới của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch nhưng với sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp và Lãnh đạo Sở cùng với sự nỗ lực của tập thể Phòng Hành chính tư pháp, trong năm qua công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có được nhiều khởi sắc góp phần quan trọng vào thành công chung của toàn Ngành. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, trong năm 2017 và những năm tiếp theo Phòng sẽ tích cực tham mưu cho Lãnh đạo xây dựng nhiều sáng kiến, mạnh dạn đổi mới hiệu quả trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và góp phần vào thành công của công cuộc cải cách thủ tục hành chính.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu