Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nghệ An thực hiện thí điểm ứng dụng phần mềm hộ tịch điện tử (10/10/2016 08:56 AM)

                                         Nguyền Thị Thu Thuỷ, Phòng HCTP

Thực hiện Quyết định số 1897/QĐ-BTP ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt dự án đầu tư: Thí điểm thiết lập thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, theo đó, Bộ Tư pháp chọn 04 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải phòng, Đà Nẵng và huyện Quế Phong- một trong 03 huyện khó khăn thuộc chương trình 30a của tỉnh Nghệ An để thí điểm ứng dụng phần mềm hộ tịch điện tử trong việc đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân.

Đến nay, 14 xã, thị trấn thuộc huyện Quế Phong đã đăng ký được 992 trường hợp khai sinh, cấp 992 số định danh cá nhân, trong đó có 02 trường hợp yêu cầu điều chỉnh thông tin do cán bộ Tư pháp- Hộ tịch nhập sai dữ liệu. Đăng ký lại khai sinh cho 146 trường hợp. Việc thực hiện thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân  ở huyện Quế Phong đã thành công bước đầu, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hộ tịch được thực hiện nhanh chóng, khoa học, đáp ứng được yêu cầu của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Sau khi sơ kết việc thực hiện thí điểm ứng dụng phần mềm hộ tịch điện tử trong việc đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân ở các địa phương được chọn điểm, ngày 30/5/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1147/QDD-BTP về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết định số 1897/QĐ-BTP ngày 30/10/2015, theo đó ngoài việc triển khai hệ thông tập trung tại Bộ Tư pháp,dự án còn thí điểm tại các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Nghệ An (Tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã). Riêng phân hệ đăng ký khai sinh, nếu đủ điều kiện sẽ triển khai không chỉ cho các địa phương thí điểm mà sẽ triển khai trên diện rộng. Kết quả triển khai dự án thí điểm là cơ sở thực tiễn để rút kinh nghiệm tiếp tục thực hiện phần mềm chuẩn dùng chung về đăng ký, quản lý hộ tịch đáp ứng yêu cầu triển khai trên phạm vi rộng., tạo tiền đề để xây dựng và phê duyệt dự án khả thi cơ sở dự liệu điện tử toàn quốc.

Như vậy, theo lộ trình của Quyết định, cuối năm2016, Nghệ An sẽ thực hiện thí điểm phần mềm hộ tịch điện tử trên phạm vi toàn tỉnh, đây là cơ hội để Nghệ An tiếp cận với công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, tiếp tục có các giải pháp khắc phục các khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu