Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thí điểm phần mềm hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An –Thành công bước đầu và những khó khăn (18/04/2018 08:45 AM)

Nguyễn Thị Thu Thủy – Phòng Hành chính Tư pháp

Luật Hộ tịch ra đời đã cải cách mạnh mẽ về thể chế của công tác hộ tịch, là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện với người dân, phục vụ tốt hơn các yêu cầu của người dân, tổ chức. Điển hình là việc quy định các điều kiện và lộ trình xây dựng, thực hiện phần mềm hộ tịch điện tử và cấp Số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh. Phần mềm hộ tịch được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh (đối với người dưới 14 tuổi, số định danh cá nhân được ghi vào giấy khai sinh và đây là số thẻ căn cước công dân khi đủ 14 tuổi). Các thông tin trong giấy khai sinh được xem là thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với những thành công sau khi triển khai thí điểm việc cấp số định danh tại huyện Quế Phong, Nghệ An tiếp tục được Bộ Tư pháp chọn là một trong bốn đơn vị: Thành phố HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Nghệ An thực hiện thí điểm phần mềm hộ tịch điện tử trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là cơ hội để Nghệ An tiếp cận với công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, tiếp tục có các giải pháp khắc phục các khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp từ tỉnh đến cấp xã học tập, nâng cao trình độ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ngày 08/12/2016, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 751/KH-UBND về triển khai thí điểm phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong quá trình thí điểm, Sở đã kịp thời phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội nghị tập huấn phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung cho gần 800 người là cán bộ Sở Tư pháp, phòng Tư pháp và đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và triển khai đồng bộ, thống nhất sử dụng phần mềm hộ tịch dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, việc triển khai phần mềm hộ tịch nói chung, việc cấp số định danh cá nhân nói riêng trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, có chiều sâu, hiệu quả. Đây được coi là thành công trong công tác tham mưu quản lý nhà nước của Ngành, tạo bước đột phá góp phần cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu đăng ký hộ tịch. Tính năng của phần mềm đã tạo thuận lợi và khoa học trong công tác thống kê, báo cáo, phân loại, theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở, góp phần vào việc tinh giảm biên chế trong tình hình mới.

Kết quả thực hiện thí điểm với tính năng tổng hợp số liệu đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh, từ tháng 01/ 6/2017 đến ngày 09/01/2018, đã thực hiện đăng ký hộ tịch qua hệ thống phần mềm dùng chung với 97.004 trường hợp, trong đó đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân cho 59.779 trường hợp, chiếm tỷ lệ 61,63%; đăng ký kết hôn 11.785 trường hợp, chiếm tỷ lệ 12,15%; đăng ký khai tử 8653 trường hợp, chiếm tỷ lệ 8,92% và đăng ký hộ tịch khác 16.787 trường hợp, chiếm tỷ lệ 17,3%.  

Tuy nhiên, việc thí điểm phần mềm hộ tịch điện tử cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bắt đầu từ việc chúng ta tiếp cận và áp dụng các quy định, trình tự thủ tục mới mang tính cải cách trong công tác đăng ký hộ tịch để thay đổi các quy định cũ mà chúng ta đã quen sử dụng trong một thời gian dài, mặc dù công tác tập huấn nghiệp vụ hàng năm đã thực hiện thường xuyên, nhưng vẫn có nhiều trường hợp còn bỡ ngỡ,  lúng túng, còn áp dụng sai, vẫn áp dụng quy định cũ…đặc biệt là việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài về cấp huyện ban đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng. Nhất là, việc thực hiện các thao tác trên phần mềm. Trình độ tin học của công chức làm công tác Tư pháp - Hộ tịch ở một số huyện, đặc biệt là các huyện miền núi còn hạn chế. Việc từ bỏ thói quen làm thủ công nhiều năm để tiếp cận với tin học hiện đại nên ban đầu cũng có nhiều lúng túng, thậm chí có những sai sót ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính.

Một khó khăn cơ bản nhất hiện nay là cơ sở vật chất như máy tính, máy in, mạng internet chưa hoàn thiện và đồng bộ, có 16 xã trên toàn tỉnh chưa có điện lưới nên việc sử dụng máy vi tính, mạng Internet cũng như phần mềm hộ tịch chưa thực hiện được. Để khắc phục tình trạng này, cuối năm 2017, Sở đã có kế hoạch rà soát và đánh giá lại việc cấp máy vi tính cho cấp xã, không sử dụng được để báo cáo UBND tỉnh quan tâm cho chủ trương. Hiện nay, Sở đang tích cực phối hợp với các huyện và Sở Tài chính để rà soát cụ thể số lượng thiếu và trình UBND tỉnh cấp kinh phí để trang bị đủ, đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Với sự quyết tâm cao của chính quyền các cấp, trách nhiệm của đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp – Hộ tịch các cấp, qua 9 tháng thực hiện thí điểm, phần mềm hộ tịch điện tử dùng chung đã bước đầu thành công. Việc đăng ký hộ tịch hiện đại hơn, chính xác, khoa học hơn, công tác thống kê, báo cáo số liệu đăng ký hộ tịch cộng trừ thủ công như trước đây đã được máy tính thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác. Phần mềm hộ tịch còn giúp cán bộ Tư pháp phát hiện và ngăn chặn những sai sót, tránh được việc đăng ký trùng, hoặc đăng ký hộ tịch nhiều lần để lách luật...

Hy vọng rằng trong thời gian tới, khi những khó khăn dẫn được khắc phục, với sự nỗ lực, trách nhiệm của đọi ngũ cán bộ làm công tác Tư pháp hộ tịch.
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu