Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Cấp phiếu LLTP trực tuyến - một bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính (26/10/2016 05:21 PM)

Nguyễn Thị Thu Thủy, Phòng Hành chính Tư pháp

Sau khi Luật Lý lịch tư pháp có liệu lực, Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định. Trong 05 năm, Sở Tư pháp đã phối hợp với Công an tỉnh thụ lý 53.759 hồ sơ yêu cầu và cấp 53.750 phiếu lý lịch tư pháp cho công dân. Một trong những kết quả nổi bật của Sở Tư pháp và các ngành trong lĩnh vực này đó là nỗ lực thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp phiếu LLTP cho công dân, đặc biệt là thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

 Đầu năm 2016, Sở Tư pháp đã phối hợp với Cục Công nghệ - Bộ Tư pháp kích hoạt thành công phân hệ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Qua mạng trực tuyến, người dân có thể vào địa chỉ: https://lltptructuyen.moj.gov.vn, vào mục nhập tờ khai sẽ thấy thông tin của Sở Tư pháp Nghệ An và trực tiếp đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Khi người dân đăng ký trực tuyến, các thông tin về hồ sơ của người dân sẽ được chuyển về phần mềm LLTP của Sở và nằm chờ ở mục Danh sách tờ khai cấp phiếu LLTP trực tuyến. Sau đó, khi người dân mang hồ sơ chính thức đến Sở thanh toán lệ phí, cán bộ Sở Tư pháp sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho người dân. Tuy nhiên, với cách đăng ký này, người dân vẫn phải trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa Sở Tư pháp để nộp hồ sơ cũng như lệ phí.

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến, ngày 09/10/2016, Sở Tư pháp đã ký hợp đồng với Tổng công ty bưu chính Viettel thực hiện tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Theo phương thức này, người dân sẽ lựa chọn 02 hình thức, thứ nhất, cán bộ bưu chính Viettel tiếp nhận thông tin yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của khách hàng từ trang trực tuyến được chuyển sang phần mềm E-VTP của Bưu chính, nhân viên bưu chính điện thoại xác nhận thông tin với khách hàng, hướng dẫn hồ sơ và lệ phí để bưu tá qua tiếp nhận hồ sơ, lệ phí (nếu có) và phí dịch vụ chuyển phát. Thứ hai, khách hàng tới các điểm bưu cục của Viettel nộp hồ sơ, nhân viên điều hành tiếp nhận hồ sơ, truy cập trang đăng ký trực tuyến nhập các nội dung của công dân, in tờ khai cho công dân ký, tạm thu lệ phí (nếu có) và phí dịch vụ chuyển phát nhanh theo quy định. Bưu chính Viettel trả lại công dân một liên phiếu gửi có đóng dấu của bưu cục tiếp nhận, phiếu gửi này làm căn cứ xác nhận hồ sơ lý lịch tư pháp của công dân đã được bưu chính Viettel tiếp nhận và có giá trị qua Sở Tư pháp lấy kết quả nếu hồ sơ được xác nhận hợp lệ và khách hàng không đăng ký dịch vụ chuyển kết quả. Để giúp người dân dễ dàng tiếp cận được với phương thức này, Viettel mở dịch vụ Tổng đài 19008633 trong việc tư vấn, hướng dẫn, đặt lịch hẹn giúp khách hàng và tiếp nhận các nhu cầu của khách hàng trong hoạt động cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân, nhân viên bưu chính có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, dữ liệu trên, nhập cước chuyển phát thực tế và lên phí thu hộ thực tế phát sinh trên phần mềm E-VTP, hệ thống sẽ tự động cập nhật đẩy dữ liệu thông tin bổ sung, sửa đổi về trang trực tuyến. Cán bộ bưu cục đóng gói hồ sơ trong phong bì thư bưu chính, ghim phiếu gửi lên phong bì có thể hiện mã hồ sơ của công dân, nội dung của các giấy tờ bên trong và đóng chuyến thư trên phần mềm về Sở Tư pháp. Cán bộ tiếp nhận của Sở Tư Pháp có trách nhiệm căn cứ vào mã hồ sơ được dán phía ngoài phòng bì, đăng nhập phần mềm quản lý lý lịch tư pháp và ấn nút tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ.

Sở Tư pháp xử lý hồ sơ trong thời gian theo luật định, sau khi xử lý xong Sở Tư pháp có trách nhiệm phê duyệt trên phần mềm, số lượng hồ sơ phê duyệt phải trùng với số lượng hồ sơ đã được ký đóng dấu đỏ. Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong các trường hợp: Nếu thành phần hồ sơ không hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo tới công dân nộp bổ sung giấy tờ qua bưu chính hoặc trực tiếp tại Sở. Nếu lệ phí nộp thiếu hoặc thừa, Sở Tư pháp thông báo tới công dân, đồng thời ghi nợ cho bưu chính. Bưu chính Viettel khi trả kết quả sẽ thu hoặc trả phần phí chênh lệch, sau đó đối soát trả lại Sở Tư pháp.

Một trong những tiện ích của dịch vụ này, đó là qua phầm mềm trực tuyến đã cho phép Sở Tư pháp theo dõi tình trạng xử lý (nhận, trả) hồ sơ yêu cầu cho công dân, đảm bảo kết nối dữ liệu tờ khai cấp phiếu với phần mềm quản lý LLTP dùng chung cho các Sở Tư pháp, phần mềm quản lý LLTP của Trung tâm LLTP quốc gia, đồng thời, người có yêu cầu dịch vụ sẽ theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ của mình (ở giai đoạn nào) trên E-VTP.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng công ty bưu chính Viettel tổ chức tuyên truyền, phổ biến các trình tự, thủ tục đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho người có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp nắm vững các quy định, tham gia thực hiện phương thức này để tiết kiệm thời gian chi phí đi lại; góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp./.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu