Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sở Tư pháp Nghệ An: ban hành Kế hoạch thanh tra công tác tư pháp, kiểm tra công tác bổ trợ năm 2017 (03/04/2017 10:57 AM)

 Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tư pháp, thông qua việc thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện xử lý những vi phạm pháp luật để chấn chỉnh kịp thời. Đồng thời tăng cường công tác QLNN và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ. Thực hiện Luật Thanh tra, Luật Đấu giá, Luật công chứng, các Nghị định về Thừa phát lại, Quản tài viên, các văn bản hướng dẫn liên quan  và Chương trình công tác tư pháp năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An, vừa qua, Giám đốc  Sở Tư pháp Nghệ An đã ban hành Quyết định số 158/ QĐ-STP phê duyệt Kế  hoạch thanh Tra và ban hành QĐ số 06/ QĐ-STP về Kế hoạch kiểm tra công tác công tác bổ trợ năm 2017.

Theo kế hoạch đề ra, năm 2017, Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn sẽ tiến hành thanh tra  tại 6 đơn vị: Đô Lương, Tân Kỳ,  Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thành phố Vinh và Thị xã Cửa lò; Phòng thanh tra và phòng bổ trợ phối hợp thanh tra và kiểm tra tại 11 văn phòng công chứng 2 tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp; 9 văn phòng và công ty luật;  2 văn phòng Thừa phát lại.

Về nội dung thanh tra ở cấp huyện tập trung thanh tra các lĩnh vực đăng ký quản lý hộ tịch nói chung, cụ thể như:  Đăng ký việc sinh, kết hôn, khai tử, xác định lại dân tộc, giới tính, điều chỉnh hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao từ giấy tờ hộ tịch và công tác luu trũ, thu nộp lệ phí....; chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác hộ tịch tư pháp ở cấp xã; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

Về thanh tra và kiểm tra  lĩnh vực bổ trợ tư pháp tập trung nội dung về tổ chức hoạt động, chế độ thu  và sử dụng phí, chi phí; thù lao;  việc chấp hành các quy định pháp luật về lao đông, thuế, tài chính, thống kê...theo quy định

Niên độ thanh tra, kiểm tra trong 2 năm 2015, 2016. Hiện nay giám đốc sở đang  thành lập Đoàn Thanh tra,  kiểm tra để thực hiện theo kế hoạch./

 Nguyễn Quế Anh – Sở Tư pháp NA

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu