Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý VPHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện và cấp xã trên địa bàn thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai và các huyện: Con Cuông, Thanh Chương, Kỳ Sơn (24/09/2018 02:30 PM)

Nguyễn Quế Anh- STP Nghệ An

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018, ngày  /9/2018 Đoàn liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật XLVPHC trong việc thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 06/04/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 Đoàn kiểm tra liên ngành UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại các đơn vị thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai và các huyện: Con Cuông, Thanh Chương, Kỳ Sơn. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong hai năm 2017 và 2018, UBND các đơn vị được  kiểm tra đều chủ động ban hành các Kế hoạch và chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các phòng, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bám sát nội dung Kế hoạch để triển khai trên địa bàn cấp xã một cách kịp thời và đầy đủ. Nhìn chung công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính về cơ bản có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, công việc được giao. Điều kiện về trang, thiết bị văn phòng tương đối đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Về tình hình xử phạt vi phạm hành chính, qua kiểm tra hồ sơ thuộc thẩm quyền xử lý về cơ bản đã thực hiện tương đối đảm bảo theo quy định của Luật Xử lý VPHC, Nghị định  81; Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ và các văn bản liên quan. Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót và hạn chế tồn tại như:

Về lập biên bản vi phạm hành chính không áp dụng theo đúng mẫu quy định tại nghị định 97/2017/NĐ-CP; việc lập biên bản vi phạm hành chính còn có nhiều sai sót.

 Về Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không áp dụng theo đúng mẫu quyết định ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ;  Ban hành QĐXPVPHC đã hết thời hạn theo quy định tại Điều 66 Luật XLVPHC; Ban hành một số QĐXPVPHC không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung; Quyết định XPVPHC do Phó Chủ tịch UBND huyện ký nhưng không có Quyết định giao quyền; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức nhưng không ghi rõ người đại diện theo pháp luật của tổ chức là ai; Ban hành QĐXPVPHC áp dụng mức tiền phạt không đúng quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật xử lý VPHC; Ban hành quyết định XPVPHC chỉ lập biên bản sự việc nhưng không lập biên bản vi phạm hành chính, sau đó căn cứ biên bản sự việc để ban hành quyết định XPVPHC;  Nội dung quyết định XPVPHC không đầy đủ theo quy định tại Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính, không đúng theo mẫu quyết định XPVPHC ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ như: không có căn biên bản VPHC để ban hành QĐXPVPHC không; không có họ, tên, chức vụ của người ban hành QĐXPVPHC, không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; trích yếu số ký hiệu không đúng quy định ; Hành vi vi phạm có quy định phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhưng tại quyết định XPVPHC không áp dụng đối với nội dung này; Quy định nơi nộp tiền phạt không đúng quy định tại Điều 78 Luật XLVPHC; tại Quyết định ghi thời hạn thi hành QĐXPVPHC không đúng quy định tại khoản 1 điều 73 Luật XLVPHC

Hồ sơ XPVPHC có lập biên bản tạm giữ nhưng không ban hành quyết định tạm giữ theo quy định tại khoản 4 điều 125 Luật XLVPHC; biên bản tạm giữ không đúng mẫu biên bản tạm giữ ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP:

Một số vụ việc vi phạm hành chính có áp dụng biện pháp tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính nhưng tại hồ sơ lưu trữ không thể hiện đầy đủ quy trình xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm.

Nhìn chung công tác sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chưa đảm bảo để đưa vào lưu trữ theo quy định. (Hồ sơ lưu không đầy đủ tài liệu, sắp xếp chưa khoa học, một số hồ sơ không đánh bút lục hồ sơ…)

Kết quả đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị UBND huyện, Thị xã chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND cấp xã được kiểm tra thực hiện công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính kịp thời rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế nêu trên. Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện, thị  thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, phối hợp với các phòng, ngành có liên quan và UBND cấp xã tuyên truyền các quy định pháp luật, nâng cao kỹ năng xây dựng và tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu