Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công tác kiểm tra, xử lý và quản lý xử phạt vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (08/06/2017 03:02 PM)

Nguyễn Quế Anh - Sở Tư pháp Nghệ An

 Để triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính,  UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 03/3/2017 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong đó triển khai các nội dung thường xuyên, lựa chọn các lĩnh vực trọng tâm cần tập trung thực hiện, đồng thời giao trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

Việc triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và  các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An được các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thẩm quyền, trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao đã tích cực tham mưu, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để kịp thời triển khai các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn đến từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo cho công tác thi pháp hành luật về xử lý vi phạm hành chính thực hiện thống nhất và có hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thẩm quyền, trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao đã tích cực tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để tiếp tục triển khai các nội dung quan trọng trong công tác thi pháp hành luật về xử lý vi phạm hành chính.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ áp dụng pháp luật được các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới nhiều phương thức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ để phát huy hiệu quả vai trò của công tác này ; Một số UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã nâng cao được vai trò, trách nhiệm phối hợp của các Phòng, ban, ngành có liên quan;

Trong 06 tháng đầu năm 2017, tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An  vẫn đang diễn ra theo chiều hướng phức tạp, các lĩnh vực vi phạm ngày càng đa dạng và tập trung nhiều ở một số lĩnh vực như: trật tự xã hội; môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng, vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, ma tuý, cờ bạc...

Các chức danh có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 111.346 vụ vi phạm hành chính, tiến hành xử phạt đối với 105.567 vụ, đạt tỉ lệ 94.8%. Số đối tượng vi phạm hành chính là 113.282 đối tượng, trong đó cá nhân 108.602 đối tượng, chiếm tỉ lệ 95,9%; tổ chức 4.680 đối tượng, chiếm tỉ lệ 4,1%. Số đối tượng vi phạm là nam chiếm tỉ lệ lớn hơn nhiều lần so với số đối tượng vi phạm là nữ (nam 74,8%, nữ 25,2%). Trong tổng số 108.602 cá nhân vi phạm, người thành niêm chiếm tỉ lệ cao 92,1%, người chưa thành niên chỉ chiếm 7,9%. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ việc vi phạm hành chính được phát hiện trong 06 tháng đầu năm 2017 tăng gần 4 lần. Đối tượng bị xử phạt là người thành niên chiếm tỉ lệ lớn (92,1%), đồng thời đối tượng vi phạm là nữ cũng có xu hướng tăng hơn so với trước đây.

Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm theo báo cáo là:  Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 109.833 28.278 (tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2016). Số quyết định đã thi hành: 104.827, đạt tỉ lệ 96,3%; Số quyết định chưa thi hành xong: 5.006.

Những nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là do: tổ chức, cá nhân vi phạm không đủ khả năng kinh tế để thi hành quyết định xử phạt; một số đối tượng cố tình không chấp hành quyết định xử phạt, trong khi việc tổ chức cưỡng chế thi hành gặp nhiều khó khăn, chi phí để tổ chức lực lượng cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt lớn hơn nhiều lần so với mức tiền phạt. Số quyết định bị cưỡng chế thi hành: 13 quyết định.  Số tiền phạt thu được: 80.340.684.000 đồng. Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 6.557.977.800 đồng. Số tang vật, phương tiện bị tịch thu chủ yếu là hàng hoá nhập lậu, lâm sản không có nguồn gốc, xuất xứ, phương tiện vi phạm khai thác khoáng sản... Số quyết định bị khiếu nại: 4 Quyết định.

Kết quả việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ bản theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.  6 tháng đầu năm 2017, các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh đã lập 2323 hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, tăng hơn 3 lần so với báo cáo cùng kí năm ngoái (704 hồ sơ).Trong tổng số hồ sơ được đề nghị có 2248 đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, chiếm tỉ lệ 96,8%. Trong đó:Số đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn: 1088 đối tượng, chiếm 48,4% so với tổng số đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Số đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng: 40 đối tượng, chiếm tỉ lệ 3.4% tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp XLHC do Toà án quyết định.Số đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc: 40 đối tượng, chiếm tỉ lệ 3.4% tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp XLHC do Toà án quyết định; Số đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện: 1080 đối tượng, chiếm tỉ lệ 93,2% tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp XLHC do Toà án quyết định

Hiện nay Nghệ An đang tiếp tục triển Kế hoạch số 109/KH-UBND  về Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017, trong đó xác định nhiệm vụ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính là một trong những nội dung chính; Thông qua công tác kiểm tra để phát hiện những sai sót và hạn chế tồn tại để có giải phải chấn chỉnh kịp thời và nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh ./  

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu