Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nghệ An: Kết quả công tác thi hành pháp luật về hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp (27/10/2017 04:51 PM)

Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp về Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2017,  Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh,  lĩnh vực trọng tâm được lựa chọn để tập trung theo dõi là: Tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trên cơ sở kế hoạch, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành với sự tham gia của các ngành liên quan do lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng đoàn để tiến hành các hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại các đơn vị như: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện Quỳnh Lưu; Diễn Châu; Anh Sơn; Nam Đàn; thị xã Thái Hòa; thành phố Vinh.

Qua kiểm tra cho thấy,  thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định, có nội dung tập trung tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh;  Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiêp được UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo kịp thời và được cơ sở thực hiện nghiêm túc; đa dạng, phong phú dưới nhiều hình thức; UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chương trình số 194/CTr-UBND ngày 07/04/2016 về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 86/2017/KH-UBND ngày 21/2/2017 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017. Trên cơ sở đó thành lập Hội đồng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bao gồm đại diện các Sở, ngành có liên quan có nhiệm vụ thường xuyên nắm bắt, giải đáp và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại các điểm hỗ trợ hoặc qua hệ thống thông tin điện tử khi có yêu cầu từ phía các doanh nghiêp.

Hằng năm UBND tỉnh Nghệ An cân đối nguồn ngân sách địa phương, bố trí một phần nguồn kinh phí khoảng 600 triệu đồng/năm cho các sở, ngành có liên quan thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp về các lĩnh vực chuyên môn của sở, ngành đó mà doanh nghiệp cần (tư vấn pháp luật, tư vấn về trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp, về đất đai, môi trường, khoa học kỹ thuật, vay vốn…).

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Nghệ An có tổng số 17.295 doanh nghiệp đăng ký. Trong đó có 10.655 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm tỉ lệ 61,6 % so với tổng số doanh nghiệp đăng ký.  Trong 9 tháng đầu năm 2017 có 1.276 doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới, tăng 16,63% so với cùng kỳ, chiếm 1,75% số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 280 doanh nghiệp chiếm 1,65% của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 428 doanh nghiệp cao hơn cùng kỳ 77 doanh nghiệp, chiếm 1,85% của cả nước. Số doanh nghiệp đã giải thể là 226 doanh nghiệp cao hơn cùng kỳ 136 doanh nghiệp, chiếm 0,8% của cả nước.    

Tuy nhiên, qua kiểm tra, vẫn còn một số hạn chế như: Các doanh nghiệp còn nợ đọng Bảo hiểm xã hội cho người lao động; Buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; và đặc biệt có hơn 90% doanh nghiệp được thanh tra có dấu hiệu vi phạm về thuế với các hành vi như trốn thuế, kê khai thuế không hợp pháp, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp…

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp ở các huyện vùng sâu, vùng xa. Chưa thành lập được câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do chưa đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và kinh phí.

Việc tiếp cận chính sách tín dụng còn gặp nhiều khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp ban đầu đều có quy mô nhỏ, nguồn vốn nội sinh ít, bên cạnh đó bản chất các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có độ rủi ro cao nên việc huy động nguồn vốn qua hệ thống Ngân hàng thương mại gặp rất nhiều khó khăn.

Một số thủ tục hành chính vẫn còn bất cập, phần nào gây cản trở cho doanh nghiệp. Sự phối hợp giữa các ngành trong việc xử lý các vấn đề cho doanh nghiệp, nhà đầu tư còn hạn chế, kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong các giao dịch cấp đất, thuê đất, giải phóng mặt bằng.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật về quản lý doanh nghiệp của một bộ phận cán bộ quản lý nhà nước còn hạn chế; còn sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.

Việc cung cấp các thông tin cho doanh nghiệp, công khai các văn bản, các cơ chế chính sách pháp luật chưa được quan tâm đúng mức và thiếu sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên.

Để nâng cao hiệu quả về hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp cần tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật;  Sửa đổi, bổ sung thống nhất các văn bản quy định về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Thường xuyên rà soát, có văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo cơ chế cho địa phương huy động được các nguồn lực trong quá trình thực hiện.  Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính ; quy định chặt chẽ và cụ thể cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp như các bộ, ngành với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp... để xây dựng cơ chế đồng bộ cho doanh nghiệp trên cả nước, đặc biệt chú trọng các doanh nghiệp đang hoạt động tại các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy vai trò tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

Phát huy vai trò, trách nhiệm của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể tiếp cận các chính sách pháp luật một cách đầy đủ và chính xác.

Tổ chức các Hội nghị đối thoại trực tiếp với đại diện doanh nghiệp để tuyên truyền, quán triệt những chủ chương, chính sách mới của pháp luật cũng như nắm bắt những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ. Phát huy vai trò của Hôi doanh nghiệp địa phương, xây dựng các chính sách hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm./

Nguyễn Quế Anh - Sở Tư pháp Nghệ An
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu