Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 (20/02/2017 08:34 AM)

Ngày 9/01/2016, Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lê Xuân Đại - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lê Khang - Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh.

Năm 2016 là một năm đánh dấu nhiều thành công, tiếp nối bề dày truyền thống hơn 70 năm phấn đấu và trưởng thành của Ngành Tư pháp tỉnh Nghệ An. Bám sát Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp cả nước, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2016 của tỉnh, Sở đã triển khai toàn diện, nhiều mặt công tác Tư pháp; đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở đã chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò tham mưu ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Trong năm đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 77 văn bản QPPL, trong đó có 29/52 văn bản QPPL ban hành trong Chương trình, đạt 56%. Tham mưu góp ý 49 dự thảo văn bản của Trung ương, 196 dự thảo văn bản của tỉnh; thẩm định 105 lượt dự thảo văn bản QPPL của tỉnh (Quyết định: 82; Chỉ thị: 01; Nghị quyết: 22). Tiếp nhận và thực hiện kiểm tra 225 văn bản QPPL do cấp huyện gửi về, phát hiện ra 02 văn bản QPPL có nội dung trái pháp luật của UBND thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh, đã kịp thời có Công văn yêu cầu tự kiểm tra xử lý văn bản do đơn vị mình ban hành và báo cáo kết quả xử lý về Sở Tư pháp. Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL và tổ chức Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành trong năm 2015, 2016 tại huyện Kỳ Sơn, Yên Thành, Anh Sơn, Quế Phong. Đã tiến hành tự kiểm tra 66 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành, qua kiểm tra đã phát hiện: 04 VBQPPL có dấu hiệu trái quy định pháp luật (trong đó, có 01 văn bản sai về nội dung; 03 văn bản sai về hiệu lực, thể thức)... Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải kiểm tra các văn bản QPPL liên quan do tỉnh ban hành từ 01/01/2016 đến 15/9/2016. Tổ chức rà soát các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực, đề nghị đình chỉ thi hành Nghị quyết, quyết định về phí đường bộ đối với xe mô tô. Nói chung, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được quan tâm triển khai và kịp thời xử lý các văn bản, quy định mâu thuẫn chồng chéo hoặc không còn phù hợp, định kỳ công bố các văn bản QPPL hết hiệu lực, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế góp phần nâng cao tính minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ IV; tham gia và đạt giải nhì cuộc thi Hòa giải viên giỏi cụm miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng, Giải nhì cuộc thi Hòa giải viên giỏi Toàn quốc. Tham mưu tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các bộ luật này trên cổng Thông tin điện tử tỉnh thu hút hơn 100.000 lượt người dự thi, có 41%  lượng người tham gia đạt điểm tối đa. Tham mưu chỉ đạo thực hiện sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2016 với hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các Hội nghị tập huấn, biên soạn các tài liệu tuyên truyền, tập san trong tháng 10, 11/2016. Đặc biệt, tổ chức Hội nghị Ngày pháp luật gắn với Lễ trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các luật, bộ luật và sơ kết 04 năm thực hiện Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh. Phát hành các số Tập san Pháp luật và đời sống đều kỳ có chất lượng với 1200 cuốn/số cấp phát miễn phí tới 64 tỉnh, thành cả nước và 480 xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh có sức lan tỏa tuyên truyền pháp luật lớn.

Trong công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, Sở đã tích cực tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh. Theo dó, Nghệ An là một trong 04 tỉnh, thành phố được chọn thí điểm phần mềm hộ tịch điện tử và cấp số định danh công dân khi đăng ký khai sinh. Huyện Quế Phong được chọn làm đơn vị điểm của tỉnh. Sở đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp trực tiếp hướng dẫn cách thức thực hiện phần mềm hộ tịch cho Công chức – Tư pháp một số xã thuộc huyện Quế Phong và công chức làm công tác hộ tịch Phòng Tư pháp huyện Quế phong. Đến nay, 14/14 xã, thị trấn thuộc huyện Quế Phong và UBND huyện Quế Phong đã truy cập, kích hoạt tài khoản và nhập thông tin vào hệ thống khai sinh điện tử, cấp Số định danh cá nhân. Ngày 08/12/2016, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 751/KH-UBND về triển khai phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong đó xác định rõ lộ trình, các điều kiện và nhiệm vụ phải thực hiện để thực hiện thành công phần mềm hộ tịch theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND Thí điểm triển khai Đề án “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 2 nước tại Nghệ An”. Thực hiện điều tra, thống kê, phân loại, lập danh sách người di cư tự do, kết hôn không giá thú tại 02 xã thuộc huyện Quế Phong trình Trưởng đoàn đại biểu biên giới của tỉnh. Đặc biệt, việc áp dụng mô hình “Kiềng ba chân: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát  - Bộ Công an C53 - Sở Tư pháp” trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp đã giúp cho công tác tra cứu xác minh LLTP được nhanh chóng, hiệu quả. Năm 2016, đã cấp 10.557 phiếu lý lịch tư pháp. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 699/2016/QĐ-UBND ngày 24/01/2016 về Đề án “Tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dự liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp và 04 năm thực hiện Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ, qua đó đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Phối hợp với Tổng Công ty bưu chính Viettel triển khai ký hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu chính trong việc tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến...

Trong công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Đoàn đã thực hiện kiểm tra 1.293 hồ sơ xử phạt VPHC tại 20 Hạt kiểm lâm cấp huyện và Chi cục kiểm lâm tỉnh.

Trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 về Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2016. Trong năm, UBND tỉnh đã công bố 06 Quyết định liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Công Thương; Khoa học Công nghệ; Tư pháp. Các Quyết định này trước khi trình UBND tỉnh công bố đều được Sở Tư pháp kiểm soát chất lượng. Các Sở, Ban, Ngành: Nội vụ; Tư pháp; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát và xây dựng bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).

Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp cũng được triển khai toàn diện.  Thực hiện kiểm tra 04 tổ chức hành nghề luật sư, 05 tổ chức hành nghề công chứng, 08 tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng; Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An và tổ chức thành công Đại hội Hội công chứng viên tỉnh; tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Luật sư, Giám định tư pháp, Công chứng, Bán đấu giá tài sản; sửa đổi Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong năm 2016, các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 1191 vụ việc, thu được 3.240.977.270 đồng, nộp thuế 307.531.327 đồng; các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện 54.733 việc, tổng số phí công chứng thu được 14.086.900.619 đồng, thù lao công chứng thu được 960.710.950 đồng, nộp ngân sách nhà nước 2.312.368.825 đồng, thực hiện chứng thực 103.893 việc, thu được 534.817.675 đồng, nộp ngân sách nhà nước 105.673.977 đồng; các tổ chức giám định tư pháp công lập đã thực hiện được 2375 việc, tổ chức giám định theo vụ việc thực hiện 26 vụ việc; các tổ chức hành nghề đấu giá đã thực hiện thành công 536 cuộc bán đấu giá tài sản, thu được 1.097.218.725 đồng, nộp ngân sách 676.165.721 đồng.

Công tác trợ giúp pháp lý đã đi vào chiều sâu. Thực hiện 817 vụ việc trợ giúp pháp lý, trong đó hình thức tư vấn là 320 vụ việc, tham gia tố tụng là 463 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng là 01 vụ việc, tham gia hòa giải 03 và xác minh, kiến nghị là 30 vụ việc. Đặc biệt số vụ việc tham gia tố tụng tăng đáng kể từ 227 vụ việc năm 2015 lên 306 vụ việc năm 2016 (tăng 35% so với cùng kỳ). Tổ chức 17 đợt trợ giúp pháp lý lưu động về tận thôn, xóm, bản của các huyện Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, đã tuyên truyền pháp luật cho 1255 lượt người và trợ giúp pháp lý cá biệt cho 198 trường hợp. Hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh đang đi đúng định hướng nhằm đưa công tác TGPL dần đi vào chiều sâu phù hợp với Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025.

Trong năm đã tuyển dụng 01 viên chức và thực hiện quy trình tiếp nhận 02 vông chức, tham mưu thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm 01 lãnh đạo cấp phó Sở, bổ nhiệm mới 05 Lãnh đạo cấp phòng và điều chuyển bố trí lại được 02 Lãnh đạo cấp trưởng phòng. Công tác tiếp nhận, tuyển dụng, ký hợp đồng lao đọng tại Sở Tư pháp những năm qua không có biểu hiện tiêu cực, sai phạm. Việc thực hiện chính sách, chế độ cho người lao động bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Công tác xây dựng ngành và thi đua khen thưởng được chú trọng thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

Năm 2016, Sở Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo chuyển biến mới trong hoạt động của ngành. Kết quả, tập thể Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xếp loại Đảng bộ trong sạch vững mạnh, UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh và suy tôn Cờ Thi đua của Chính phủ.Trong phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh phát động, Tập thể Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2016; được suy tôn Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Tập thể Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 04 tập thể được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 01 tập thể và 04 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2016. Trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016” của Bộ Tư pháp: Có 01 tập thể và 02 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.

Với những thành quả đã đạt được trong năm 2016, thay mặt Ngành Tư pháp tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở đã phát biểu quyết tâm thực hiện yêu cầu của Đại hội XII đối với Ngành Tư pháp: “Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật... Bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực nhà nước”; Quyết tâm thực hiện chỉ đạo của đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh “ Toàn Ngành Tư pháp cần khắc phục được những khó khăn trước mắt để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, lập thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017 và những năm tiếp theo”.

                                                                             Trần Khánh – Văn phòng Sở

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu