Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sở Tư pháp Nghệ An (01/04/2014 03:19 PM)

 Sở Tư pháp Nghệ An : ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2014

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp  và Chương trình công tác năm 2014, vừa qua, Giám đốc  Sở Tư pháp Nghệ An đã ban hành  kế hoạch thanh Tra, kiểm tra công tác Tư pháp năm 2014.

Theo kế hoạch đề ra, năm 2014, Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn sẽ tiến hành thanh tra kiểm tại 8 huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Hưng nguyên thành phố Vinh và Thị xã Cửa lò; thanh tra và kiểm tra tại 10 văn phòng công chứng 5 tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp; 8 văn phòng và công ty luật;  7 văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Về nội dung kiểm tra ở cấp huyện tập trung như:  kiểm tra công tác tư pháp trên các lĩnh vực liên quan đến xây dựng, thi hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đối với UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; phổ biến, giáo dục pháp luật; chứng thực; quản lý và đăng ký hộ tịch; hòa giải ở cơ sở;  Việc tổ chức thực hiện Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình..; chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

Về thanh tra và kiểm tra  lĩnh vực bổ trợ tư pháp tập trung nội dung về tổ chức hoạt động, chế độ thu  và sử dụng phí, chi phí; việc chấp hành các quy định pháp luật về lao đông, thuế, tài chính, thống kê...theo quy định

Niên độ kiểm tra từ tháng 1/2013 cho đến thời điểm kiểm tra. 

Hiện nay giám đốc sở đang  thành lập Đoàn Thanh tra,  kiểm tra để thực hiện theo kế hoạch./

 Nguyễn Quế Anh – Sở Tư pháp NA

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu