Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Góp ý hoàn chỉnh dự thảo các văn bản về tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An (12/03/2019 03:49 PM)

1. Góp ý nội dung dự thảo tờ trình Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2. Góp ý nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An

3. Góp ý nội dung dự thảo Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu