Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Nghệ An (02/06/2011 09:49 AM)

I. Nhiệm vụ - Quyền hạn


II.Tổ chức biên chế

1. Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốcTrung tâm

2. Phạm Thế Kỷ - Phó giám đốc Trung tâm

3. Phạm Văn Hà - Trưởng Chi nhánh 1

4. Nguyễn Thái Quỳnh - Trưởng Chi nhánh 2

5. Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Chi nhánh 3

6. Nguyễn Thị Thuỷ - Kế toán

7. Hoàng Thị Thu Hằng - Trưởng phòng nghiệp vụ

8. Lê Văn Lý - Trưởng phòng nghiệp vụ

9. Hoàng Thị Hà - Trợ giúp viên

10. Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trợ giúp viên

11. Võ Thị Hoài - Chuyên viên

12. Nguyễn Thị Thao - Văn thư

13. Phan Thị Thanh - Chuyên viên

14. Nguyễn Thị Thủy - Chuyên viên

15. Lê Công Thiết - Chuyên viên

16. Trần Thị Thanh Huyền - Chuyên viên

17. Nguyễn Thị Thu Hoài - Chuyên viên

18. Vũ Thị Hồng - Chuyên viên

19. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Chuyên viên

20. Tạ Thị An - Chuyên viên

21. Trần Thị Khánh Trâm - Chuyên viên

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu