Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo danh sách đấu giá viên hành nghề tại tỉnh Nghệ An (21/08/2019 03:56 PM)

Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cấp Thẻ đấu giá viên cho các đấu giá viên sau:

1. Ông Nguyễn Tất Thắng, số thẻ 60/ĐGV, thường trú xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1494/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29 tháng 6 năm 2016, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh ASEAN, địa chỉ chung cư Lũng Lô, đường Hồ Xuân Hương, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Bà Trần Thị Thủy Chung, số thẻ 61/ĐGV, thường trú Phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1543/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 22 tháng 9 năm 2016, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh ASEAN, địa chỉ chung cư Lũng Lô, đường Hồ Xuân Hương, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Bà Trần Thị An, số thẻ 62/ĐGV, thường trú phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1545/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29 tháng 6 năm 2016, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh ASEAN, địa chỉ chung cư Lũng Lô, đường Hồ Xuân Hương, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

4. Ông Đinh Sỹ  Đức, số thẻ 63/ĐGV, thường trú phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 2022/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09 tháng 8 năm 2017, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh ASEAN, địa chỉ chung cư Lũng Lô, đường Hồ Xuân Hương, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

5. Ông Nguyễn Vinh Diện, số thẻ 64/ĐGV, thường trú tại xã Nghi kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 598/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04 tháng 5 năm 2012, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Thành Vinh, địa chỉ số 9A, đường Nguyễn Trãi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

6. Ông Nguyễn Văn Danh, số thẻ 65/ĐGV, thường trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1004/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03 tháng 10 năm 2014, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Thành Vinh, địa chỉ số 9A, đường Nguyễn Trãi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đăng tải danh sách đấu giá viên để các tổ chức, cá nhân được biết./.

                                                                            SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu