Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo về việc đăng tải danh sách đấu giá viên hành nghề tại tỉnh Nghệ An (02/04/2019 12:45 PM)

Ngày 05 tháng 4 năm 2018, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cấp Thẻ đấu giá viên cho các ông, bà:

1. Nguyễn Ngọc Minh, số thẻ 18/ĐGV, thường trú tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 955/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 18 tháng 7 năm 2014, đang hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ số 2, đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Bạch Hưng Hậu, số thẻ 19/ĐGV, thường trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 32/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 10 tháng 01 năm 2011, đang hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ số 2, đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Đinh Thanh Hải, số thẻ 20/ĐGV, thường trú tại phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 34/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 10 tháng 01 năm 2011, đang hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ số 2, đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

4.  Nguyễn Khắc Hùng, số thẻ 21/ĐGV, thường trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 33/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 10 tháng 01 năm 2011, đang hành nghề tại Công ty cổ phần đấu giá ASEAN, địa chỉ số 109, đường Cao Xuân Huy, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

5. Phạm Thị Vân Anh, số thẻ 22/ĐGV, thường trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1451/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 20 tháng 5 năm 2016, đang hành nghề tại Công ty cổ phần đấu giá ASEAN, địa chỉ số Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ số 2, đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đăng tải danh sách đấu giá viên để các tổ chức, cá nhân được biết./.

                                                                SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu