Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo về việc đăng tải danh sách đấu giá viên hành nghề tại tỉnh Nghệ An (02/04/2019 12:49 PM)

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cấp Thẻ đấu giá viên cho các ông:

1. Nguyễn Quốc Khánh, số thẻ 9/ĐGV, thường trú tại khối 5, phường Lê Lọi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1364/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 08 tháng 3 năm 2016, đang hành nghề tại Công ty cổ phần đấu giá tài sản Quốc Tế, địa chỉ tầng 2, tòa nhà 157, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Lê Trung Hiếu, số thẻ 8/ĐGV, thường trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1235/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25 tháng 11 năm 2015, đang hành nghề tại Công ty cổ phần đấu giá tài sản Quốc Tế, địa chỉ tầng 2, tòa nhà 157, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Vương Xuân Chung, số thẻ 12/ĐGV, thường trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1544/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 22 tháng 09 năm 2016, đang hành nghề tại Công ty cổ phần đấu giá tài sản Quốc Tế, địa chỉ tầng 2, tòa nhà 157, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đăng tải danh sách đấu giá viên để các tổ chức, cá nhân được biết./.

                                                                SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu