Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo về việc đăng tải danh sách đấu giá viên hành nghề tại tỉnh Nghệ An (02/04/2019 12:42 PM)

Ngày 21 tháng 6 năm 2018, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cấp Thẻ đấu giá viên cho các ông, bà:

1. Lê Thị Thu Thủy, số thẻ 31/ĐGV, thường trú tại khối 10, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1209/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 18 tháng 9 năm 2015, đang hành nghề tại Công ty cổ phần đấu giá tài sản Thành Công, địa chỉ số số LK24, đường Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Nguyễn Hữu Liêm, số thẻ 32/ĐGV, thường trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1207/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 18 tháng 9 năm 2015, đang hành nghề tại Công ty cổ phần đấu giá tài sản Thành Công, địa chỉ số số LK24, đường Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đăng tải danh sách đấu giá viên để các tổ chức, cá nhân được biết./.

                                                                SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu