Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO: Về việc đăng tải danh sách người tập sự hành nghề đấu giá tài sản (06/02/2020 08:49 AM)

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản, Sở Tư pháp Nghệ An ghi tên và đăng tải danh sách người tập sự hành nghề đấu giá như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

Ngày, tháng, năm sinh: 19/01/1991

Chứng minh nhân dân số: 183978181. Ngày cấp: 05/9/2009. Nơi cấp Công an tỉnh Hà Tĩnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Xuân Hòa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tập sự hành nghề đấu giá tại: Công ty đấu giá hợp danh An Trà My

Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày 16/01/2020

Đấu giá viên hướng dẫn tập sự: Nguyễn Văn Hùng, chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1140/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 11/5/2015.

                                                                SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu