Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo về việc đăng tải danh sách đấu giá viên hành nghề tại tỉnh Nghệ An (02/04/2019 12:47 PM)

Ngày 22 tháng 3 năm 2018, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cấp Thẻ đấu giá viên cho các ông:

1. Nguyễn Anh Tuấn, số thẻ 17/ĐGV, thường trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1510/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 21 tháng 7 năm 2016, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh, địa chỉ Km số 3, đường Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Trần Đinh Lợi, số thẻ 7/ĐGV, thường trú tại thị trấn Ngèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1393/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 18 tháng 3 năm 2016, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh, địa chỉ Km số 3, đường Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đăng tải danh sách đấu giá viên để các tổ chức, cá nhân được biết./.

                                                                            SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu