Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo về việc đăng tải danh sách đấu giá viên hành nghề tại tỉnh Nghệ An (02/04/2019 12:51 PM)

Ngày 22 tháng 01 năm 2018, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cấp Thẻ đấu giá viên cho các ông:

1. Ngô Đình Quang, số thẻ 05/ĐGV, thường trú tại xóm 11, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1363/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 08 tháng 3 năm 2016, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh, địa chỉ khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

2. Phạm Thành Công, số thẻ 06/ĐGV, thường trú tại khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Chứng chỉ hành nghề đấu giá 1665/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12 tháng 01 năm 2017, đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh, địa chỉ khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đăng tải danh sách đấu giá viên để các tổ chức, cá nhân được biết./.

                                                                SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu