Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp Nghệ an năm 2014 (06/03/2014 02:46 PM)

Ngày 27/02/ 2014, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An  đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2014. Tham dự Hội nghị có đại diện Công đoàn viên chức tỉnh; các đồng chí lãnh đạo sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2014; Báo cáo công khai tài chính, công tác của Ban Thanh tra nhân dân, phong trào thi đua, công tác khen thưởng và kết quả, giải pháp nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến đối với phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 nhất là các giải pháp trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, xanh sạch, đẹp, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thực hiện các quy chế…;  Tại hội nghị cũng phát động phong trào thi đua năm 2014; Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mói gồm 3 đồng chí đại diện cho các bộ phận Văn phòng sở và các đon vị sự nghiệp. 

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh trong năm 2013,đại diện lãnh đạo công đoàn viên chức tỉnh, Giám đốc Sở đề nghị toàn thể trong ngành bám sát chương trình hành động đề ra năm 2014, tăng cường đoàn kết, phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2014, hưởng ứng phong trào thi đua hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành, gắn các phong trào thi đua với việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua  “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” và phong trào "Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tập trung xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2014, thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị  về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới, đồng thời tạo đà cho những năm tiếp theo../

Nguyễn Quế Anh


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu