Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thực tiễn thi hành một số quy định mới của Luật xử lý vi phạm hành chính về các quy định pháp luật liên quan đến người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An (29/03/2019 04:50 PM)

Nguyễn Quế Anh - Sở Tư pháp  Nghệ An

Trong 2 ngày 19, 20/3/2019, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi THPL Bộ Tư pháp phối hợp với sở Tư pháp Nghệ An tổ chức khảo sát: “Thực tiễn thi hành một số quy định mới của Luật xử lý vi phạm hành chính về các quy định pháp luật liên quan đến người chưa thành niên trên địa bàn  tỉnh Nghệ An”.


Đồng chí Lê Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi THPL và đồng chí Nguyễn Thị Quế Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.Tham dự buổi tọa đàm còn có các thành viên trong Đoàn Khảo sát của Bộ Tư pháp; đại diện các Sở, Ngành có liên quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Trung tâm giáo dục lao động xã hội số I, số II; Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Công an một số huyện; một số  phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh, các huyện Nghi lộc, Diễn Châu.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Lê Thanh Bình cho biết, mục tiêu của buổi tọa đàm nhằm phân tích, đánh giá một cách khách quan thực tiễn thi hành một số quy định mới của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đối với người chưa thành niên từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện một số chính sách, pháp luật xử lý vi phạm hành chính phục vụ hoàn thiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho phù hợp với điều kiện thực tiễn;

Tại buổi tọa đàm, Lãnh đạo Sở Tư pháp Nghệ An báo cáo về tình hình triển khai thi hành Luật XLVPHC về các quy định liên quan đến người chưa thành niên vi phạm pháp luật như: Công tác ban hành các văn bản chi đạo, triển khai thực hiện, Công tác phổ biến pháp luật hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm hành chính; Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước: Tình hình xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật, trong đó làm rõ các nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật của người chưa thành niên; Tình hình xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào trường giáo dưỡng) đối với người chưa thành niên trên địa bàn; Hạn chế bất cập, nguyên nhân trong quy định của Luật XLVPHC; Một số quy định về trình tự, thủ tục đề nghị, lập hồ sơ, quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn và trình tự thủ tục thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn còn khá rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho các cơ quan, người có thẩm quyền trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan đã trao đổi về thực tiễn thi hành một số quy định mới của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.Thực tiễn lập hồ sơ, thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc) trên địa bàn tỉnh thời gian qua; hạn chế, khó khăn trong việc lập hồ sơ, thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn;Việc thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác lập hồ sơ, thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thời gian tới (hoàn thiện pháp luật, cơ chế phối hợp, cơ chế bảo đảm…). Một số vấn đề đặt ra qua thực tiễn thi hành quy định pháp luật về xem xét, quyết định áp dụngbiện pháp xử lý hành chính và biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính cho người chưa thành niên vi phạm trên địa bàn,

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi THPL nhấn mạnh: Thông qua buổi tọa đàm đã tập trung đánh giá được mức độ tuân thủ các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 nói chung và các quy định pháp luật liên quan đến người chưa thành niên nói riêng; sự phù hợp của các quy định so với yêu cầu thực tiễn đặt ra; các hạn chế bất cập và nguyên nhân của các hạn chế, bất cập. Việc đánh giá phân tích được thực hiện đồng bộ trên cơ sở đối chiếu quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính với các quy định tại pháp luật chuyên ngành có liên quan; Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện một số chính sách, pháp luật xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả việc thi hành một số quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo cơ chế triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu quả.

Đồng thời tiếp thu những kiến nghị đề xuất của các đại biểu như: Sớm xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo việc quản lý, cập nhật thông tin, theo dõi, thống kê trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; ban hành tiêu chí đánh giá về mức độ tuân thủ pháp luật, xác định những hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xử lý XLVPHC nhằm đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước và sự nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật...; Tăng cường công tác trao đổi thông tin, tài liệu cho cơ sở trong quá trình triển khai thi hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Trên cơ sở tổng hợp những khó khăn vướng mắc xuất phát từ thực tiễn và từ các quy định của pháp luật có liên quan cần sớm xây dựng, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành./.
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu