Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tư pháp Nghệ An những kết quả nổi bật công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2019 (10/07/2019 08:50 AM)

Thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2019, để đảm bảo hoạt động của toàn ngành được thông suốt và đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế làm việc của cơ quan đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; duy trì thực hiện cơ chế phối hợp trong công tác Tư pháp tại địa phương; thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với cải cách Tư pháp, từng bước cải tiến lề lối làm việc, thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác Tư pháp đạt một số kết quả nổi bật  trên các lĩnh vực, cụ thể  : Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản: Góp ý 119 văn bản (23 văn bản Trung ương và 96 văn bản của tỉnh); thẩm định 43 văn bản So với 6 tháng năm 2018, số lượng văn bản góp ý tăng 16 văn bản, số lượng văn bản thẩm định tăng 08 văn bản;Tự kiểm tra 20 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành, qua kiểm tra đã phát hiện: 02 văn bản có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật  và đã có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý; Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết xử lý văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2018 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành tại kỳ họp tháng 7 năm 2019.

Về công tác quản lý XLVPHC và Theo dõi thi hành pháp luật:Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Công an tỉnh và các Đội, trạm trực thuộc Công an tỉnh; UBND- Công an các huyện . Tham mưu UBND tỉnh tư vấn các  vụ việc VPHC và tư vấn trực tiếp nhiều vụ việc cho các ngành, UBND cấp huyện;Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 01/02/2019 về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018; tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại UBND huyện, BHXH huyện và BHXH tỉnh. Tham mưu UBND các báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp 2013; sơ kết 5 năm thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình; sơ kết 5 năm thi hành Luật HNGĐ...

 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều hoạt động nổi bật

Triển khai thực hiện các Đề án PBGDPL của Tỉnh. Củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ làm công tác hoà giải ở cơ sở, hiện nay toàn tỉnh có 5.885 tổ hòa giải với 39.043 hòa giải viên. Tập huấn cho 400 hòa giải viên cơ sở tại huyện Thanh Chương và huyện Nghĩa Đàn về kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Cấp phát miễn phí 6.480 tờ gấp “Tìm hiểu quy định của Luật an ninh mạng” cho cho hòa giải viên của 21 huyện, thành phố, thị xã. Tổ chức đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy trình quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kết quả có 296/480 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Bước đầu triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật thông qua tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng, khai thác Tủ sách pháp luật tại cấp xã không thuộc xã đặc biệt khó khăn và tại cơ quan, đơn vị không thuộc lực lượng vũ trang nhân dân để quyết định hướng xử lý. Câu lạc bộ pháp luật được duy trì với nhiều loại hình câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, câu lạc bộ thanh niên với pháp luật, câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, câu lạc bộ nông dân với pháp luật, câu lạc bộ thanh niên tuần tra, thanh niên giữ yên biên giới, câu lạc bộ pháp luật trong trường học, câu lạc bộ bạn giúp bạn, câu lạc bộ thời sự pháp luật....Câu lạc bộ “Thời sự pháp luật” tại 07/07 phường của thị xã Cửa Lò tiếp tục hoạt động đều đặn và phát huy hiệu quả.

Công tác hành chính tư pháp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành  kế hoạch số 290 ngày 24/5/2019 về bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ cán bộ tư pháp hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đảm bảo 100% đội ngũ làm công tác hộ tịch cấp huyện, xã được bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ theo quy định. Tổ chức kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại 6 huyện và 12 đơn vị cấp xã qua đó phát hiện kịp thời các sai sót, vướng mắc trong áp dụng luật, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp cấp xã. Phát hành 58.000 tờ rơi một số quy định về thực hiện liên thông 03 thủ tục và 52.000 tờ rơi phổ biến một số thủ tục đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước. Phối hợp với Đoàn công tác của Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thực hiện việc hướng dẫn hồ sơ nhập quốc tịch, hộ tịch cho 130 người Lào di cư được phép cư trú trên địa bàn 10 xã, thị trấn của huyện Kỳ sơn.  Xác nhận có quốc tịch gốc Việt Nam cho 02 trường hợp; 6 tháng đầu năm 2019, đã cấp  12.538  phiếu lý lịch tư pháp, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2018; Cập nhật 6145 thông tin lý lịch tư pháp, trong đó cập nhật 2841 bản án và 3304 quyết định thi hành án. Tiến hành rà soát trong 24.000 đối tượng bị kết án đương nhiên được xóa án tích theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội,thực hiện xóa án tích cho: 390 trường hợp. Phát hành 45.000 Tờ rơi pháp luật có nội dung ”Một số quy định về thủ tục yêu cầu nhà nước bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính”

Công tác bổ trợ tư pháp:Thẩm định Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư nhiệm kỳ 2018-2023 ;Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 01/4/2019 triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh.Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư “ trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động, tổ giúp việc của ban chỉ đạo. Tham mưu UBND tỉnh  báo cáo việc chấp hành pháp luật về Giám định tư pháp trong tố tụng hình sự theo Kế hoạch của UB Tư pháp Quốc hội.Hướng dẫn cho các tổ chức đấu giá tài sản áp dụng hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đã thực hiện có hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền chế định Thừa phát lại tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa ngày 26/4/2019. Tiếp nhận và đăng ký 27 Vi Bằng. In tờ gấp tuyên truyền một số nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về Hòa giải thương mại đến các đối tượng có liên quan.

 Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng: thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực được 06 đơn vị cấp huyện;  tham gia 18 tổ, đoàn liên ngành;

 Công tác trợ giúp pháp lý :Thụ lý và thực hiện 452 vụ việc, trong đó, số vụ việc được thực hiện theo hình thức tư vấn là 91 vụ việc, tham gia tố tụng là 358, Trung tâm TGPL đã triển khai được 03 đợt truyền thông về cơ sở cho các xã thôn, bản không thuộc đối tượng được truyền thông theo Quyết định số 32/2016; thực hiện hướng dẫn, tư vấn pháp luật miễn phí cho 17 trường hợp ;Tổ chức 03 lớp tập huấn Luật TGPL, kỹ năng thực hiện TGPL; Triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018; Tập huấn phần mềm tổ chức và hoạt động TGPL.

 Phòng Công chứng số 1 chứng nhận hợp đồng: 2.921 trường hợp, chứng nhận bản sao từ bản chính: 3.939; chứng nhận chữ ký người dịch: 131, tổng số tiền thu được: 1.310.000.000 đồng, nộp ngân sách: 407.397.000 đồng.  Phòng Công chứng số 2 chứng nhận hợp đồng, giao dịch: 1.819 trường hợp, chứng nhận bản sao từ bản chính: 2.925; chứng nhận chữ ký người dịch: 54, tổng số tiền thu được: 539.056.800 đồng, nộp ngân sách: 157.050.600đồng. 

 Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Tổ chức ký kết 141 hợp đồng đấu giá tài sản trị giá 678.577.459.000 đồng, trong đó giá trị quyền sử dụng đất là 361.044.309.000 đồng; Tổ chức đấu giá thành 97 hợp đồng, giá trị đấu giá thành là 469.638.418.000 đồng trong đó quyền sử dụng đất là 276.357.132.000 đồng. Số tiền vượt so với giá khởi điểm là 57.869.574.000 đồng.

Bên cạnh chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực chuyên môn, Sở tư pháp cũng quan tâm chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong năm phù hợp với tình hình của cơ quan. Thông qua các cuộc giao ban hàng tháng định hướng công tác, tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình chung của toàn cơ quan. Lãnh đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26 ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kỷ luật, kỷ cương hành chính; Việc thực hiện giúp đỡ xã nghèo, hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được hưởng ứng, quan tâm và thực hiện theo kế hoạch;

 Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Sở Tư pháp Nghệ An đề ra những nhiệm vụ và giải pháp đó là  tập trung lãnh đạo việc thực hiên các chương trình, đề án, kế hoạch đã xây dựng đầu năm. Phối hợp lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chuyên môn trên các lĩnh vực; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ quan; rà soát bổ sung, hoàn thiện các quy chế phù hợp với quy định pháp luật và tình hình cơ quan, đơn vị; có biện pháp cụ thể kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công cụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, phục vụ người dân tốt hơn;

                                                                     Nguyễn Quế Anh –  PGĐ SSTP

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu