Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Công an tỉnh Nghệ An (30/05/2019 04:11 PM)

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh về Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019; Vừa qua Đoàn kiểm tra liên ngành do đ/c Nguyễn Thị Quế Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; các Đội, Trạm CSGT trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông.


Trong năm 2017 đến nay số vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của các chức danh có thẩm quyền thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh: 121.602 vụ việc; Số vụ việc vi phạm hành chính vượt thẩm quyền được chuyển lên cấp trên xử lý: 690 vụ việc

 Tổng số vụ việc vi phạm hành chính đã có quyết định xử lý: 122.271 vụ việc, Tổng số vụ việc áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên: 14 vụ việc; Tổng số quyết định xử phạt vi phm hành chính đã được ban hành: 122.271; Tổng số quyết định xử phạt vi phm hành chính đã thi hành xong: 121.466; Tổng số tiền phạt đã thu được: 96.083.651.000 đồng; Số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 407.900.000 đồng

Nhìn chung  việc thi hành pháp luật về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, của ngành Công an về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, góp phần giữ vững an ninh chính trị và TTATGT trên địa bàn. Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được các cá nhân có thẩm quyền thực hiện tương đối kịp thời. Các trường hợp vi phạm đã được phát hiện, lập biên bản và xử phạt đúng với hành vi vi phạm, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt theo quy định. Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ bản được ban hành đúng thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính. Không có quyết định xử phạt vi phạm hành chính nào bị khiếu nại hoặc khởi kiện.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả  đạt được,  qua kiểm tra, vẫn còn những tồn tại hạn chế về trình tự thủ tục trong quá trình thực hiện  xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền cụ thể :

Về lập biên bản vi phạm hành chính:  Một số Biên bản vi phạm hành chính do cán bộ, chiến sỹ lập đối với người vi phạm, tại mục Biện pháp ngăn chặn người lập biên bản không ghi các biện pháp ngăn chặn theo quy định tại Điều 119 Luật Xử lý vi phạm hành chính;  Một số hành vi vi phạm hành chính không thuộc các trường hợp được quyền giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính nhưng trong biên bản vi phạm hành chính người lập biên bản vẫn cho phép quyền giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm.

Về ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:  Một số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính xử phạt đối với tổ chức nhưng không ghi rõ địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức theo quy định khoản 1 Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn tại Mẫu Quyết định số 02 ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ.  Một số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi mà theo quy định pháp luật phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhưng khi ban hành quyết định xử phạt người có thẩm quyền xử phạt không ghi hoặc ghi không đầy đủ, chính xác các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điều khoản cụ thể trong Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ.  Một số Quyết định XPVPHC theo thủ tục không lập biên bản trong đó không ghi hoặc ghi không đúng một số nội dung theo quy định như:  Không ghi (bỏ trống) hoặc gạch chéo nội dung quyền được khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt của người có hành vi vi phạm theo khoản 1 Điều 15 Luật xử lý vi phạm hành chính và biểu mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục không lập biên bản vi phạm hành chính số 01 ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ;  Không ghi rõ tên của cá nhân, tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành quyết định … Một số Quyết định xử phạt VPHC áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm” nhưng trong hồ sơ chưa phản ánh đầy đủ các tài liệu để chứng minh tình tiết tái phạm của người vi phạm (Quyết định XPHC hành chính trước đó của người vi phạm đối với cùng một hành vi và vẫn chưa hết thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

 Về tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:Một số hồ sơ tịch thu tang vật vi phạm hành chính thuộc trường hợp không xác định được người vi phạm (người vi phạm bỏ khỏi hiện trường), trong đó người có thẩm quyền đã ban hành Quyết định tịch thu, tang vật phương tiện vi phạm hành chính nhưng không tiến hành lập biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định khoản 1 Điều 81 Luật Xử lý vi phạm hành chính .

Từ những  kết quả đạt được và tồn tại nêu trên trên,  đoàn liên ngành kiến nghị Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ, công tác thanh, kiểm tra tại các Đội, Trạm nhằm nâng cao hiệu quả trong tham mưu xử phạt vi phạm hành chính;  có nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả trong thi hành pháp luật về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn ./

Nguyễn Quế Anh – PGĐ-STP Nghệ an

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu