Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
NgànhTư pháp Nghệ An với nhiều kết qủa nổi bật được ghi nhận tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2019 cụm thi đua Khối Nội chính – Lực lượng vũ trang (29/07/2019 04:49 PM)

Nguyễn Quế Anh – Sở Tư pháp Nghệ An

Ngày 2/7/2019, Cụm thi đua Khối Nội chính – Lực lượng vũ trang Nghệ an vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2019


Trong 6 tháng đầu năm 2019, phong trào thi đua yêu nước của khối Nội chính - Lực lượng vũ trang đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động thi đua dưới nhiều hình thức, cách làm, biện pháp đổi mới; tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, chiến sỹ, công nhân viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.Nội dung phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị đã có những sáng kiến, phát động thi đua theo từng đợt ngắn, chuyên đề, gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của từng ngành.Tại hội nghị sơ kết NgànhTư pháp Nghệ An có nhiều kết qủa nổi bật được ghi nhận trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động.

  Công tác thẩm định, góp ý văn bản được chú trọng cả về tiến độ và chất lượng, gắn kết chặt chẽ hơn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác rà soát văn bản QPPL được tiến hành thường xuyên;tổ chức thi hành hiệu qủa Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật trên toàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019 Góp ý 119 văn bản (23 văn bản Trung ương và 96 văn bản của tỉnh); thẩm định 43; Tham mưu chỉ đạo, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính ở các ngành, các cấp; công khai bộ thủ tục hành chính; rà soát, giảm bớt các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong quá trình làm việc; tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Công an tỉnh và các Đội, trạm trực thuộc Công an tỉnh; UBND- Công an các huyện . Tham mưu UBND tỉnh tư vấn các  vụ việc VPHC và tư vấn trực tiếp nhiều vụ việc cho các ngành, UBND các cấp; tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại UBND huyện, Tham mưu UBND tỉnh báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp 2013; sơ kết 5 năm thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình; sơ kết 5 năm thi hành Luật HNGĐ....; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, đặc biệt nổi bật trong việc tổ chức cuộc thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi; Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp được thực hiện toàn diện, chú trọng tập trung tham mưu triển khai Luật đấu giá tài sản trên toàn tỉnh; Công tác hành chính tư pháp được nâng cao đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, xóa án tích, thực hiện Luật hộ tịch; bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ cán bộ tư pháp hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đảm bảo 100% đội ngũ làm công tác hộ tịch cấp huyện, xã được bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ theo quy định. Tổ chức kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại 6 huyện và 12 đơn vị cấp xã qua đó phát hiện kịp thời các sai sót, vướng mắc trong áp dụng luật, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp cấp xã. Phát hành 58.000 tờ rơi một số quy định về thực hiện liên thông 03 thủ tục và 52.000 tờ rơi phổ biến một số thủ tục đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước. Phối hợp với Đoàn công tác của Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thực hiện việc hướng dẫn hồ sơ nhập quốc tịch, hộ tịch cho 130 người Lào di cư được phép cư trú trên địa bàn 10 xã, thị trấn của huyện Kỳ sơn;  đã cấp  12.538  phiếu lý lịch tư pháp, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2018; Cập nhật 6145 thông tin lý lịch tư pháp, trong đó cập nhật 2841 bản án và 3304 quyết định thi hành án. Tiến hành rà soát trong 24.000 đối tượng bị kết án đương nhiên được xóa án tích theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội,thực hiện xóa án tích cho: 390 trường hợp. Phát hành 45.000 Tờ rơi pháp luật có nội dung ”Một số quy định về thủ tục yêu cầu nhà nước bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính”

 Đặc biệt, công tác xây dựng Ngành, trợ giúp pháp lý, Thanh tra được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả... Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian qua luôn được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện, Sở đã triển khai thí điểm và đưa vào sử dụng phàn mềm I-office trong toàn cơ quan và bước đầu tạo được hiệu ứng tốt trong điều hành và xử lý công việc. Nghiêm túc thực hiện kê khai tài sản cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tài sản. Sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan theo đúng định mức, chế độ, tiêu chuẩn  quy định của nhà nước... đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác và phát triển...

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” Ngành đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới (NTM); Bảo đảm đúng chủ trương, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí Quốc gia và bảo đảm lợi ích, hiệu quả sử dụng lâu dài, bền vững cho nhân dân. Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) được tăng cường gắn với phong trào xây dựng NTM cho nhân dân tại địa phương. Nhờ đó, hàng trăm lượt người dân ở các xã, thị trấn trong tỉnh đã được TGPL miễn phí, chủ yếu là hình thức tư vấn, giải đáp pháp luật. Với chủ trương hướng về cơ sở ngày càng sâu rộng, công tác tư pháp đã thực sự góp phần tạo bước chuyển quan trọng trong việc nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương theo đúng lộ trình đã đề ra.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục ra sức triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Giao ước thi đua năm 2019, góp phần tích cực vào sự phát triển của toàn Ngành Tư pháp và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu